Wtorek, 28 marca 2017

.:Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa:. .:Jan Paweł II:.

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Nowości

Prezentacje Uczniów klas II cyklu 6-letniego

Spotkanie z miłośnikiem ogrodów

Rowerem bezpiecznie – klasy 3 SP

Wiosenne zabawy Stokrotek

Powitanie wiosny - Zielone zawody na wesoło w klasach 1-3

XVIII Targi Edukacyjne – Śrem 2017

Wyniki konkursu plastycznego „Zwiastuny wiosny”

Targi Edukacyjne 2017 - klasa 3a i 3c

Klasowy projekt IID - Mały Ekspert

Finał Powiatowego Zespołowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego - zdjęcia

Ciekawa książka dla Młodych i Najmłodszych

Spełniamy „Marzenia czytelnika”. Dokonaliśmy pierwszych zakupów!

Ścianka entomologiczna - Nie tylko pszczoły... Chronimy owady zapylające

Różowy Dzień Wiosny w VI B

Konkurs „Bezpiecznie na drodze” - wyniki

3c SP o ruchach Ziemi i Księżyca

Kolejne spotkanie z teatrem Kamishibai - 3a i 3c SP

Projekt Lekki Tornister w klasach I-III SP

Konkurs TRAPPIST-1

Trzy Korony zdobyte - sukces w XXVI gminnym konkursie o parkach narodowych w Polsce

Zdrowo jem, więcej wiem - podsumowanie

Kurs przygotowawczy - Szkoła Muzyczna

XXV Poznański Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych

VII Powiatowy Przegląd Piosenki Romantycznej

Regionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. bł. Edmunda Bojanowskiego

Konkurs dla najmłodszych miłośników historii „Historia w komiksie – to lubię”

Konkurs na hasło Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska 2017

Konkurs dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców „Nauczyciele i Rodzice piszą, Uczniowie ilustrują”

Szkolny Konkurs "Matematyczny Olimpek”

I Szkolny Konkurs „Etiudy bez Nudy”

Szkoła branżowa I st. - zapraszamy!

„Opatrunek na ratunek” raz jeszcze…


Więcej...


Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Więcej


Przekaż 1% podatku na KCEK

Przekaż 1% podatku organizacji pożytku publicznego:

Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury im. Jana Pawła II w Śremie

KRS 0000414998

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  • wspieranie Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II,
  • popularyzacja kultury i tradycji regionu ziemi śremskiej,
  • popularyzacja kultury chrześcijańskiej, w tym nauczania Jana Pawła II,
  • działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie działalności obiektów kulturalnych,
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • działalność w zakresie organizacji pozaszkolnych formy edukacji artystycznej.

Ponadto można wspierać działania Stowarzyszenia przez cały rok dokonując wpłat na konto:

Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. Jana Pawła II w Śremie
ul. Staszica 1
63-100 Śrem
nr konta: 08 1020 4160 0000 2302 0150 3051

Z góry dziękujemy wszystkim Darczyńcom.
Zarząd KCEK im. św. Jana Pawła II

Przekaż 1%

Zamieszczono: 29 kwietnia 2016 r.


"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw