Poniedziałek, 27 lutego 2017

.:Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa:. .:Jan Paweł II:.

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Nowości

Dzień Babci i Dziadka - Żabki

Wspólne kolędowanie w Przedszkolu

Kochamy Was! - Misie


Więcej...


Przedszkole

Pomoc dla chorej Marysi!

Marysia Szymkowiak córka Pani Mileny - nauczycielki naszego przedszkola urodziła się w 37. tygodniu ciąży z hipotrofią asymetryczną, z wagą urodzeniową 1070 gramów.
Już na początku ciąży podejrzewano wady genetyczne dziecka, co zostało potwierdzone ostatecznie w wyniku przeprowadzonych specjalistycznych badań w 4. miesiącu ciąży. Okazało się, że Marysia ma zmianę genomową, polegającą na interstycjalnej duplikacji w chromosomie 16 pary chromosomów. Zaczęła się walka rodziców o jak najlepszy stan zdrowia Marysi i jakość życia po jej urodzeniu.
Dziewczynka musi być karmiona sondą i znacznie odbiega wagą i jej przybieraniem od dzieci zdrowych.
Opieka nad Marysią związana jest również z koniecznością zapewnienia dziecku wielospecjalistycznej konsultacji lekarskiej oraz odpowiedniej, usprawniającej rehabilitacji, co wiąże się ponoszeniem kosztów, znacznie przekraczających możliwości finansowe rodziców i najbliższej rodziny dziecka.

Osoby, które mogą i chcą pomóc finansowo rodzicom w leczeniu i rehabilitacji Marysi mogą to uczynić m.in. dokonując wpłaty na niżej podany rachunek bankowy:

Numer konta: 76 1240 6902 1111 0010 6851 9619
Marysia Szymkowiak

Pragniemy włączyć się w pomoc dla Marysi organizując w przedszkolu następujące akcje charytatywne:

10 listopada – Akcja Rogalik dla Marysi (sprzedaż rogalików upieczonych w przedszkolu)
Zbiórka makulatury – od 14 – 30 listopada (w tych dniach zbieramy makulaturę – 30 listopada będzie podstawiony kontener , który odbierze zebrana makulaturę )
Przez cały rok będzie trwać zbiórka puszek aluminiowych – puszkojad znajduje się przy wejściu do przedszkola.
"Złotówka" dla Marysi – od 1 – 20 grudnia 2016 r. (w każdej grupie będzie wystawiona puszka do której chętne osoby będą mogły wrzucić symboliczna złotówką)
Koncert Kolęd "Serce sercu" – licytacja prac dzieci, styczeń 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w organizowane akcje mające na celu pomoc w rehabilitacji Marysi dzięki której będzie mogła lepiej funkcjonować.

POMAGAJMY

Zamieszczono: 9 listopada 2016 r.


Zajęcia dla przyszłych Przedszkolaków

Zajęcia dla przyszłych Przedszkolaków

Zamieszczono: 8 listopada 2016 r.


"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw