Menu Zamknij

Zaproszenie do udziału w Szkolnym Konkursie Ortograficznym

Chyba każdy z nas, będąc jeszcze w szkole podstawowej, atakował swojego polonistę pytaniem: „po co właściwie ta cała ortografia?”. W uczniowskich głowach pojawia się ono w momencie, w którym zaczynają oni uświadamiać sobie, jak wiele zasad ortograficznych muszą zapamiętać. Z czasem jednak zaczynamy rozumieć, jak ważna jest poprawna pisownia.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkoły podstawowej – zarówno tych, którzy podróż przez świat ortografii niedawno rozpoczęli, jak i tych, którzy znajdują się już na jej zaawansowanym etapie – do udziału w Szkolnym Konkursie Ortograficznym.

Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach i w dwóch kategoriach:

  1. etap eliminacji:
    • dla uczniów klas IV – VI,
    • dla uczniów klas VII– VIII,
  2. finał:
    • dla uczniów klas IV -VI,
    • dla uczniów klas VII – VIII.

Głównymi celami konkursu są popularyzacja języka polskiego oraz kształtowanie odpowiedzialności za poprawność i piękno ojczystego języka. Udział w konkursie ma rozbudzić i rozwijać zainteresowania uczniów. Wydarzenie jest okazją do stworzenie sytuacji pobudzającej uczniów do twórczego myślenia i sprawdzania nabytych umiejętności.

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić bezpośrednio do organizatora (za pośrednictwem dziennika Vulcan lub wysyłając e-mail na adres: kinga.drymel@kcek.pl) lub do innych nauczycieli polonistów.

Termin zgłoszeń upływa 18 listopada 2020 r. Zgłoszenia przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Regulamin konkursu