Menu Zamknij

Konkurs plastyczno – czytelniczy dla rodzin „Boże Narodzenie w komiksie”

Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie plastyczno – czytelniczym pt. „Boże Narodzenie w komiksie”. Udział mogą wziąć wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice. Prace można przygotować samodzielnie lub wspólnie z bliskimi. Zaproponowane są dwie techniki –rysunek oraz kolaż. Jednym z celów konkursu jest zachęcenie do rodzinnego, ale także indywidualnego czytania Słowa Bożego – bo przecież wiara rodzi się ze słuchania. Z pewnością wspólna praca twórcza przyniesie wiele radości i pozwoli się zrelaksować. Twórczość jest naszą cechą wrodzoną. Nie ulega wątpliwości, że zadowolenie osiągamy, właśnie tworząc, choćby nawet dzieła skromne i niepozorne.

Cele:

 • Dużo radości dla twórców :).
 • Zapoznanie się uczniów z zasadami tworzenia komiksu.
 • Kształcenie świadomości, że w komiksie słowo i obraz pozostają w ścisłych relacjach.
 • Promocja czytelnictwa i wspólnego czytania Słowa Bożego
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i wszelkich innych :).
 • Umacnianie i pogłębianie relacji rodzinnych :).

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów (1-8 SP, 1-3 LO) i rodziców Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane:
  • techniką – rysunek lub kolaż (technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw. Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi).
  • w kolorze.
 3. Wymiary pracy:
  • 1 kartka A3,
  • rysunki/okienka – ilość od 12 do 16 (wszystkie na jednej kartce A3).
 4. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu – fragment ewangelii św. Łukasza 2,1-20 przedstawiony w formie komiksu.
 5. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 6. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • prawidłowym zastosowaniem elementów charakterystycznych dla komiksu,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 7. Ostateczny termin składania prac to 22.12.2020 r. w Bibliotece szkolnej lub Recepcji szkoły.
 8. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 9. Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnika.

*Oceniane będą tylko prace noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

**Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem Konkursu.