Menu Zamknij

Konkurs dla dzieci i rodziców Wychowanie przez czytanie – „Tato, Mamo czytamy to samo!”

 • Cele:
  • Promocja czytelnictwa.
  • Zaangażowanie dzieci i rodziców do wspólnego dział
  • Integracja rodziny.
  • Kształcenie nawyku wspólnego czytania, wymiany myśli, opinii, rozmowy.
 • Uczestnicy:
  • Uczniowie klas I Szkoły Podstawowej oraz ich Rodzice.
 • Organizatorzy: Biblioteka Szkolna (koordynator – Iwona Tomaszewska).
 • Zasady:
  • Uczestnicy Konkursu – uczeń i jego rodzic/rodzice czytają wybraną książkę z projektu „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”, rodzice piszą mini-recenzję – zachętę dotyczącą jednego przeczytanego utworu z książki „Pierwsze abecadło”.
  • Recenzja powinna zawierać informacje na temat tytułu i autora wybranego utworu.
  • Format prac – prace nie powinny przekraczać 1 strony formatu A4, rozmiar czcionki 12, krój Times New Roman, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
  • Praca powinna być oznaczona metryczką zawierającą dane autora: imię, nazwisko (rodzic/rodzice).
  • Uczniowie natomiast wykonują oryginalną – samodzielną (nie można kopiować ilustracji umieszczonych w czytanej książce)ilustrację do wybranego utworu ze wspólnie czytanej książ Praca może być wykonana w następujących technikach:
   • malarstwo (akwarele, farby plakatowe),
   • rysunek,
   • kolaż (techniki mieszane, płaskie),
   • prace nie mogą być przestrzenne!
  • Format prac A4 (prace w innym formacie nie będą oceniane). Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 • Termin:
  • Mini-recenzję – zachętę przeczytanego wspólnie z dzieckiem utworu z książki „Pierwsze abecadło” należy przekazać drogą elektroniczną na adres: biblioteka@kcek.pl (temat wiadomości e mailowej: konkurs „Mamo, Tato czytamy to samo”).
  • Ilustrację należy złożyć w Bibliotece szkolnej do 29.01.2021 r.
 • Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 • Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy
 • Lista laureatów oraz prace nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły w zakładce Biblioteka – Konkursy. Organizator zastrzega sobie prawo do zredagowania tekstów przed ich publikacją.
 • Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem Konkursu.

Zapraszam do wspólnego czytania i udziału w konkursie. „Kto czyta – rozkwita” 😉