Menu Zamknij

Patriotyzm z pokolenia na pokolenie. Film dokumentalny nakręcony przez uczennicę klasy VIIC.

W rozmaitych badaniach, w szczególności tych z zakresu socjologii, jednostka zawsze ujmowana jest jako członek określonej, większej lub mniejszej zbiorowości – rodziny, grupy koleżeńskiej, klasy społecznej czy danego narodu. Funkcjonując w zbiorowościach, istota ludzka poddawana jest rozmaitym wpływom, które stopniowo kształtują jej postawy, współtworzą jej poglądy i opinie. Są to kwestie nie tylko godne rozważenia, ale i niezwykle ciekawe, na co dowodem może być zaangażowanie, z jakim uczniowie klas VIIB i VIIC dyskutowali podczas lekcji języka polskiego na temat tego, jak świadomość przynależności do wspólnoty wpływa na człowieka i podejmowane przez niego decyzje. Młodzież starała się ustalić, w jaki sposób ludzie tworzą swoją tożsamość i na czym polega, tak trudne dla każdego z nas, wyważanie proporcji między własnymi jednostkowymi pragnieniami a potrzebami innych.

Rozważania te były swoistym wstępem do rozmowy na temat patriotyzmu. Siódmoklasiści rozmyślali nad tym, czym w zasadzie charakteryzują się postawy patriotyczne obywateli i jak wyrażają się one współcześnie. Podczas lekcji stworzyliśmy zbiór pomysłów na to, jak można okazywać swoje uczucia wobec ojczyzny w czasach, w których nie trzeba stawać z bronią w ręku w jej obronie.

Chętni uczniowie mogli, zainspirowani treściami poruszanymi na lekcjach języka polskiego, nagrać krótki film dokumentalny na temat patriotyzmu – zarówno tego w dawnym rozumieniu, jak i tego, którego przejawy możemy zaobserwować we współczesnym świecie.

Zadania tego podjęła się m.in. uczennica klasy VIIC, Aleksandra Bartecka. Zachęcam Państwa do obejrzenia dokumentu nakręconego przez tę uczennicę, obdarzoną niezwykle czujnym reporterskim okiem – Aleksandrze udało się dowieść, iż młody człowiek bardzo często dostrzega więcej, patrzy intensywniej i bardziej przenikliwie, niż ludzie dorośli.

Kinga Drymel