Menu Zamknij

Zarządzenie dyrektora Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie

Śrem, 26.03.2021 roku

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI i NAUKI  z dnia 25 marca 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja zajęć w Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie od dnia 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku na podstawie w/w rozporządzenia:

  1. Zajęcia zbiorowe i indywidualne wszystkich klas odbywają się z wykorzystaniem techniki kształcenia na odległość według ustalonego planu za pomocą platformy Microsoft Teams z wyjątkiem pkt. 2
  2. Zajęcia klasy perkusji wszystkich roczników ze względu na specyficzne i szerokie instrumentarium oraz brak możliwości wypożyczenia wszystkim uczniom odpowiednich instrumentów będą odbywać się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  3. Rodzice/Opiekunowie uczniów przebywających na kwarantannie oraz chorych są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły oraz nauczyciela instrumentu głównego w celu indywidualnego ustalenia planu pracy.
  4. Na wszystkich korytarzach, klatkach schodowych i holu oraz pozostałych częściach wspólnych, także terenu na zewnątrz obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
  5. Obowiązuje także dezynfekcja dłoni w stacji bezdotykowej przy wejściu lub przed rozpoczęciem zajęć w klasie
  6. Uczniowie wchodzą i opuszczają budynek szkoły tylnymi drzwiami za pomocą karty elektronicznej, dedykowanej tylko dla uczniów Szkoły Muzycznej.

dyr. Krzysztof Myler