Menu Zamknij

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – informacje

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Pomimo istniejącej sytuacji pandemicznej, pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest nadal udzielana. Specjaliści prowadzą zajęcia w formie zdalnej lub w uzasadnionych przypadkach indywidualnie na terenie szkoły.

Kontakt ze specjalistami:

  • Telefoniczny dyżur konsultacyjny pedagoga i psychologa szkolnego:
    • Pedagog szkolny – mgr Agnieszka Bartkowiak – środa 9.00 – 12.00, piątek 10.30 – 11.30
    • Psycholog szkolny – mgr Anna Rejent – środa godz. 9.00 – 12.00
    • Tel. 883 988 526
  • Istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie on – line po wcześniejszym  ustaleniu terminu.
  • Kontakt poprzez dziennik elektroniczny – prosimy o krótkie opisanie niepokojącej sytuacji.

Bieżące informacje, a także polecane artykuły i materiały znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna”.

Zachęcamy również do odwiedzania strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie i korzystania z jej oferty  https://www.poradniasrem.cop.pl/ .

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą porozmawiać z nami o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają, gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem.

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 100 100  – udziela wsparcia i informacji rodzicom i nauczycielom w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami.