Menu Zamknij

Konkurs Etiudy bez nudy online 2021

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna
  I st. w Śremie.
 2. Cele konkursu:
  • przedstawienie etiud nie tylko jako materiału do ćwiczeń technicznych, ale także utworów ciekawych pod względem muzycznym,
  • zachęcenie uczniów do systematycznej pracy nad etiudami,
  • podniesienie poziomu przesłuchań technicznych,
  • przygotowanie do udziału w innych konkursach i koncertach.
 3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas cyklu sześcioletniego oraz czteroletniego Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej
  I st. w Śremie.
 4. Uczestnicy będą oceniani według następujących kategorii wiekowych:
  • grupa I: klasa I i II cyklu sześcioletniego oraz klasa I cyklu czteroletniego
  • grupa II: klasa III cyklu sześcioletniego oraz klasa II cyklu czteroletniego
  • grupa III: klasa IV cyklu sześcioletniego oraz klasa III cyklu czteroletniego
  • grupa IV: klasa V i VI cyklu sześcioletniego oraz klasa IV cyklu czteroletniego.
 5. Każdy uczestnik przysyła nagraną etiudę telefonem komórkowym (obraz plus dźwięk) do swojego nauczyciela instrumentu głównego. Termin nadsyłania nagrań upływa 25 kwietnia 2021 roku.
 6. Wykonawców ocenia jury , w którego skład wchodzą nauczyciele, których uczniowie  zgłosili się do konkursu. Jury ma prawo do wyróżnienia uczestników bez różnicowania miejsc. Każdy juror przyznaje punkty w skali
  0-25 pkt. Za prezentacje z nut odejmuje się 2 pkt. (nie dotyczy werblistów, ze względu na specyfikę instrumentu)
 7. Ilość wyróżnionych określają jurorzy po wysłuchaniu wszystkich uczestników danej grupy.
 8. Decyzje jury są ostateczne.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a uczniowie wyróżnieni upominki.