Menu Zamknij

Zarządzenie dyrektora Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie regulujące naukę w szkole od 4 maja 2021 r

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI i NAUKI  z dnia 29 kwietnia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Wszystkie zajęcia indywidualne i zbiorowe w klasach I-III cyklu 6-letniego odbywają się stacjonarnie według ustalonego planu.
 2. Zajęcia indywidualne oraz zbiorowe w klasach IV-VI cyklu6-leniego oraz I-IV cyklu 4-letniego odbywają się w trybie pracy zdalnej z wyłączeniem pkt. a) i b)
  a) zajęcia klasy perkusji, ze względu na specyficzne i szerokie instrumentarium oraz brak możliwości wypożyczenia wszystkim uczniom odpowiednich instrumentów będą odbywać się w trybie stacjonarnym,
  b) dla uczniów klas IV-VI cyklu 6-letniego oraz I-IV cyklu 4-letniego istnieje możliwość dobrowolnych, indywidualnych konsultacji raz w tygodniu z zajęć: instrument główny i fortepian dodatkowy.
  Ze względu na możliwą kolizję zajęć indywidualnych i dobrowolnych konsultacji z zajęciami zbiorowymi w uzasadnionych przypadkach nauczyciel instrumentu głównego oraz fortepianu dodatkowego może zaproponować inną godzinę zajęć.
 3. Zajęcia teoretyczne: kształcenie słuchu, audycje muzyczne oraz chór dla klas IV-VI cyklu 6-letniego oraz I-IV cyklu 4-letniego odbywają się za pomocą platformy Microsoft Teams w godzinach planowych.
 4. Rodzice/Opiekunowie uczniów przebywających na kwarantannie oraz chorych są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły oraz nauczyciela instrumentu głównego w celu indywidualnego ustalenia planu pracy. Rodzic/Opiekun nie może także przebywać na terenie Szkoły.
 5. Wszyscy nauczyciele podczas zajęć mają obowiązek noszenia maseczek. Wszystkie zajęcia prowadzą z klas na terenie Szkoły.
 6. Jeśli nauczyciel przebywa na kwarantannie to lekcje instrumentu głównego ustala indywidualnie.
 7. Na wszystkich korytarzach, klatkach schodowych i holu oraz pozostałych częściach wspólnych, także terenu na zewnątrz
  obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
 8. Obowiązuje także dezynfekcja dłoni w stacji bezdotykowej przy wejściu lub przed rozpoczęciem zajęć w klasie
 9. Uczniowie wchodzą i opuszczają budynek szkoły tylnymi drzwiami za pomocą karty elektronicznej, dedykowanej tylko dla uczniów Szkoły Muzycznej.

dyr. Krzysztof Myler