Menu Zamknij

Wewnątrzszkolny konkurs dla uczniów klas pierwszych pod hasłem „Pięknie czytam”

Cele konkursu:

  1. Sprawdzenie techniki głośnego czytania uczniów klas I
  2. Kształtowanie wśród dzieci nawyku czytania książek
  3. Stwarzanie warunków do realizowania się i rozwijania indywidualnych talentów dziecka

Informacje o konkursie:

  1. Konkurs odbędzie się 24 maja o godz. 14.00 w sali nr 6.
  2. Skierowany jest do uczniów klas I szkoły podstawowej, wyłonionych przez wychowawcę – każdą klasę I reprezentuje 3 uczniów.
  3. Rywalizacja odbywa się w kategorii indywidualnej.
  4. Uczestnicy czytają losowo wybrane fragmenty literatury dziecięcej.
  5. Komisja konkursowa ocenia technikę czytania: płynność, poprawność czytania, interpretację tekstu, stosowanie znaków interpunkcyjnych.
  6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, których fundatorem jest Rada Rodziców Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Śremie

Zapraszamy – Organizatorzy konkursu