Menu Zamknij

„Bezpiecznie na drodze”- konkurs dla klas III SP

Zapraszam serdecznie uczniów klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej do udziału w szkolnym konkursie pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”. Uczniowie wybrani podczas klasowych eliminacji będą mogli wykazać się wiedzą 31 maja o  2021 r. o godzinie 13 00 w sali nr 4  w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II. Wychowawca wybiera troje uczniów z każdej klasy do 28.05.2021r.

Cele konkursu:

  1. Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
  2. Kształcenie właściwej postawy wobec uczestników ruchu drogowego oraz osób          działających na rzecz porządku publicznego.
  3. Wyrabianie u uczniów postawy odpowiedzialności za swoje postępowanie.
  4. Wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest napisanie testu, który zawiera pytania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie powinni wykazać się:

  • ogólną znajomością sposobu poruszania się po drodze;
  • znajomością sygnalizacji świetlnej;
  • znajomością podstawowych znaków drogowych dotyczących pieszych i osób korzystających z rowerów;
  • Dzieci powinny znać ważne numery telefonów: 999, 998, 997, 112.

Organizator konkursu – Lidia Cwojdzińska