Menu Zamknij

Biofeedback w szkole

Podczas terapii siedzi się w wygodnym fotelu i patrzy na ekran komputera. Na nim wyświetla się gra. Pacjent na moment staje się kierowcą rajdowego samochodu lub pilotem samolotu. Na czym polega jego zadanie? Nie steruje maszyną za pomocą myszy komputerowej czy klawiatury, ale za pomocą… własnych myśli! Właśnie na tym polega terapia EEG Biofeedback – uczniowie trenują mózg w komfortowych warunkach pod okiem specjalisty. Co ciekawe, tę metodę treningu mózgu wymyślono dla amerykańskich astronautów. Korzystał z niej także nasz mistrz narciarski Adam Małysz. Metoda ta będzie od przyszłego roku szkolnego wykorzystywana również w Katolickim Centrum Edukacji i Kultury w Śremie.

EEG biofeedback, który inaczej nazywany jest neurofeedbackiem, to metoda polegająca na obserwacji zmian zachodzących w aktywności mózgu człowieka. Na podstawie ustaleń zebranych w ten sposób można wyznaczyć drogą prowadzącą do zamiany nieprawidłowego rytmu na pożądany.

Podczas EEG Biofeedback do głowy pacjenta terapeuta przykłada głowicę, która rejestruje fale mózgowe. Na swoim monitorze widzi je przedstawione w postaci wykresu, dzięki czemu może zauważyć, które fale dominują, a które są zbyt słabe. Wie zatem, co wyciszyć, a co stymulować. Następnie wybiera dla pacjenta indywidualny program. Informacja zwrotna wyświetlana jest także na monitorze widocznym dla pacjenta. Jego rolą jest zmiana aktywności fal mózgowych podczas badania. Parametry treningu są ustalane przez wyszkolonego terapeutę.

By ułatwić pacjentom zadanie, podczas terapii jako informację zwrotną wykorzystuje się aplikacje graficzne – np. atrakcyjne wizualnie gry komputerowe o bardzo uproszczonej formie. Sterowane są one nie joystickiem, klawiaturą, czy myszką, ale sygnałem EEG rejestrowanym przez komputer.

Prawidłowo wykonane zadanie, jak zostało już wcześniej wspomniane, polega na wygaszeniu niepożądanych oraz wzmocnieniu pożądanych częstotliwości fal. Dzięki informacji zwrotnej wyświetlanej na ekranie pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Wielokrotne powtarzanie treningów ma na celu wprowadzenie stałych zmian w aktywności mózgu. Pacjent uczy się zmieniać wytwarzane w mózgu fale, tak aby jego umysł pracował na co dzień wydajniej i szybciej. Terapia EEG biofeedback:

 • usprawnia procesy poznawcze,
 • zwiększa efektywność pracy,
 • pomaga się wyciszyć,
 • polepsza samopoczucie,
 • uodparnia na stres,
 • poprawia ogólne funkcjonowanie człowieka,
 • polepsza pamięć i koncentrację,
 • pomaga radzić sobie ze stresem i regulować emocje,
 • poprawia wyniki w nauce,
 • rozwija zdolności językowe, matematyczne i sportowe,
 • likwiduje stany lękowe.

Regularne treningi EEG Biofeedback powodują, że mózg dziecka zapamiętuje, utrwala a następnie wykorzystuje wyćwiczone umiejętności w życiu codziennym, sprawiając, że nauka przychodzi z łatwością a dziecko cieszy się z osiąganych rezultatów.

Wskazania do treningów EEG Biofeedback

Treningi EEG znajdują zastosowanie w zaburzeniach psychicznych, psychosomatycznych:

 • przy zaburzeniach uwagi, koncentracji,
 • przy nadpobudliwości psychoruchowej, agresji (zespoły ADHD, ADD),
 • przy problemach szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia),
 • przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu,
 • przy przewlekłych bólach głowy i migrenach, zaburzeniach snu,
 • przy zespole chronicznego zmęczenia,
 • przy stanach lękowych, natręctwach, tikach, depresji,
 • przy zaburzeniach przyjmowania pokarmów,
 • przy tremie, napięciu wewnętrznym, obniżonej samoocenie.

W chorobach neurologicznych:

 • w dziecięcym porażeniu mózgowym,
 • w rehabilitacji po urazach czaszki,
 • w rehabilitacji po operacjach mózgu,
 • w rehabilitacjach po udarach mózgu.

Dla osób zdrowych:

 • w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału , również w zakresie języków obcych,
 • w celu przygotowania do uzyskania lepszych wyników sportowych,
 • w celu przygotowania do uzyskania lepszych wyników przez uczniów szkół muzycznych,
 • dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji,
 • dla osób pracujących twórczo,
 • dla osób uprawiających sport wyczynowo.

Czas jednej sesji waha się w granicach 15 do 45 minut. Pozostała część zajęć wykorzystywana jest na trening relaksacyjny.  Liczba i czas sesji uzależnione są od wieku ucznia, problemu, a jej efekt od zaangażowania pacjenta.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów EEG Biofeedback.

Agnieszka Bartkowiak, Agata Drymel – terapeuci biofeedback