Menu Zamknij

Metoda Warnkego – nowość od września w naszej szkole!

Jeżeli Państwa dziecko nie może skupić się na lekcji, nie zapamiętuje zadania domowego, nie rozumie, co do niego mówi nauczyciel, sprawia wrażenie nieobecnego, rozproszonego i nieuczestniczącego w zajęciach, myli litery lub nie lubi czytać to jest to metoda pracy wspomagająca właśnie Państwa dzieci. Od przyszłego roku szkolnego uczniowie Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury będą mogli skorzystać z indywidualnego treningu według metody Warnkego.

Do kogo skierowana jest Metoda Warnkego?

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi już od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

 • trudności w nauce
 • problemy w nauce czytania i pisania
 • zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
 • problemy logopedyczne
 • problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
 • problemy w lateralizacji
 • problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)
 • problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.

W szczególności diagnoza i terapia Metodą Warnkego skierowana jest do osób które:

 • mają trudności w różnicowaniu głosek o podobnym brzmieniu, różniących się np. jedną cechą dystynktywną,
 • wykazują zaburzenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów,
 • nie lubią czytać, a przy pierwszych próbach czytania przekręcają wyrazy, pomijają, dopowiadają, zgadują,
 • nie czytają ze zrozumieniem,
 • piszą niestarannie, popełniają błędy przy przepisywaniu, mylą litery, opuszczają, dodają, przestawiają,
 • wykazują trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu,
 • piszą z błędami, chociaż znają zasady ortograficzne
 • mają problemy z zapamiętywaniem (także zapamiętywaniem sekwencyjnym): tabliczką mnożenia, nauką wierszy, ciągów słownych itp.,
 • mają problemy z koncentracją uwagi,
 • cechuje je bardzo wolne tempo pracy.

Co to jest Metoda Warnkego?

Metoda Warnkego – to trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny. Założeniem metody jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania ucznia w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce).

Odpowiedzi uzyskane przez ucznia w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, na podstawie których terapeuta tworzy plan treningowy. Zgodnie z założeniami metody Warnkego, trening dostosowywany jest do posiadanych w danym momencie umiejętności pacjenta. Długość zajęć treningowych to 45 min. Wymagane jest uczestniczenie w minimum 30 sesjach treningowych, aby zauważyć pozytywne efekty metody, które przekładają na lepsze funkcjonowanie dziecka w szkole.

Metoda ta stosowana jest przez profesjonalistów na całym świecie min. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, a od 2010 roku również w Polsce.

Zachęcamy do zainteresowania się i skorzystania z  nowych form terapii wspierających rozwój naszych uczniów. O szczegółach będą Państwo informowani.

Opracowała:
mgr Anna Chmiel
neurologopeda,
certyfikowany terapeuta Metody Warnkego

Źródła: