Menu Zamknij

Wewnątrzszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas III „Grasz w zielone? – Gram!”

Cele konkursu:

  • kształtowanie wrażliwości i szacunku do przyrody,
  • rozwijanie ekologicznego stylu życia,
  • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.

Przebieg konkursu: uczniowie rozwiązują test ekologiczny, który zawiera pytania zamknięte oraz otwarte Konkurs skierowany jest do uczniów klas III.

Wychowawca klasy wyłania od 1- 5 najlepszych uczniów z klasy.

Konkurs odbędzie się 8 czerwca 2021 roku. Wychowawca klasy III zgłasza uczestników do 7 czerwca 2021 r. organizatorowi konkursu.

Organizator konkursu: Wiktoria Szczepaniak