Menu Zamknij

Wyniki szkolnego konkursu „Bezpieczna droga”

Szkolny konkurs „Bezpieczna droga” adresowany był do uczniów klas III.

Celem konkursu było:

  • Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
  • Kształcenie właściwej postawy wobec uczestników ruchu drogowego oraz osób działających na rzecz porządku publicznego.
  • Wyrabianie u uczniów postawy odpowiedzialności za swoje postępowanie.
  • Wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą:

  • I miejsce Adam Teodorczak
  • II miejsce Lena Bartkowiak
  • III miejsce Jan Czupała