Menu Zamknij

Konkurs „By czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Promocja czytelnictwa.

Organizator: Biblioteka szkolna

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie.
 3. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace wykonane w technice wydzieranka, o wymiarach 5 cm x 20 cm (wykonane inną techniką i o innych wymiarach nie będą oceniane).
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa (nie piszemy na pracy, ale dołączamy opis). Prace nie podlegają zwrotowi, staja się własnością organizatora konkursu.
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  1. zgodnością z tematem,
  2. estetyką wykonania,
  3. oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
  4. funkcjonalnością.
 6. Ostateczny termin składania prac to 30.09.2021 r. w Bibliotece szkolnej
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w Bibliotece szkolnej.
 8. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, dla wszystkich dyplomy uczestnika. Zakładka, która zwycięży w Konkursie zostanie wydrukowana i będzie zakładką naszej Biblioteki w roku szkolnym 2021/2022.
 9. Oceniane będą tylko prace noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wszystkimi wymogami Regulaminu.
 10. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem Konkursu.