Menu Zamknij

Drzewko czytelnika

Zaproszenie do kolejnej edycji akcji „Drzewko czytelnika” w ramach promocji czytelnictwa w roku szkolnym 2021/2022 w klasach I -III SP

Akcja polega na wywieszeniu w klasach tzw. „Drzewka czytelnika”. Na tym drzewku uczniowie danej klasy mogą umieszczać listki z tytułem przeczytanej przez siebie (lub z rodzicami) książki.  Uczeń, który zawiesza listek z tytułem, mógłby również powiedzieć kilka słów o przeczytanej książce
i zachęcić kolegów do czytania, bo jak mówią znawcy:

Kto czyta, rozkwita.”

*akcja będzie podsumowana tylko raz na koniec roku szkolnego

*uczniowie, którzy zawiesili najwięcej listków otrzymają dyplom, upominek książkowy, magnesik.