Menu Zamknij

Konkurs plastyczno – literacki „Nasz początek – reszta Twoja czyli Ty też możesz być ILUSTRATOREM!”

Cele:

 • Przybliżenie uczniom postaci patrona Szkoły św. Jana Pawła II.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II i III Szkoły Podstawowej.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna i nauczyciele – katecheci klas 1 -3 SP p. Monika Knyspel i p. Wiktoria Szczepaniak.
 3. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane techniką – kolaż (sugerowane materiały to np. filc, bawełna, wełna, sznurek, inne mat. tekstylne)
 4. Wymiary pracy: 1 kartka A4.
 5. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu- ilustracja do 1 wybranego opowiadania ze zbioru „Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem” Joanny Krzyż
 6. Z tekstem wybranego opowiadania uczniowie zostaną zapoznani na lekcji katechezy w szkole. Prace również zostaną wykonane przez uczniów pod opieką nauczyciela katechety lub wychowawcy w ustalonym terminie z materiałów przyniesionych z domu.
 7. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa, autor i tytuł
 8. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 9. Ostateczny termin składania prac: 22.10.2021 r. w Bibliotece szkolnej lub u nauczyciela –katechety.
 • Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac. Przewidziane są nagrody rzeczowe, książki i dyplomy uczestnika.
 • Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.
 • Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem Konkursu.