Menu Zamknij

Konkurs plastyczny „Drzewo”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna otaczającej przyrody.
 • Pobudzenie twórczej wyobraźni uczniów i zainteresowań przyrodniczych.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby środowiska przyrodniczego.
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

Regulamin:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-V i klas VI -VII,
 2. Prace wykonane z naturalnych materiałów, format A3,
 3. Każda praca powinna zawierać metryczkę umieszczoną z tyłu pracy: tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa,
 4. Ostateczny termin składania prac plastycznych do 03.12.2021r
 5. Jury będzie oceniać:
  • walory plastyczne,
  • zgodność z tematem konkursu,
  • oryginalność i pomysłowość prac,
 6. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 7. Prace należy składać osobiście do sali nr 16 lub 24.
 8. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorzy: p. Małgorzata Skrzypek, p. Katarzyna Stachowska-Mendyka.

Serdecznie zapraszamy!