Menu Zamknij

„Bezpiecznie na drodze”- konkurs dla klas III SP

Zapraszam serdecznie uczniów klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej do udziału w szkolnym konkursie pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”. Uczniowie wybrani podczas klasowych eliminacji będą mogli wykazać się wiedzą 6 kwietnia 2022 roku o godz. 12 45 w sali nr 4. Proszę o zgłoszenie po trzech uczniów z klasy trzeciej do 4 kwietnia 2022 roku.

Cele konkursu:

  1. Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
  2. Kształcenie właściwej postawy wobec uczestników ruchu drogowego oraz osób działających na rzecz porządku publicznego.
  3. Wyrabianie u uczniów postawy odpowiedzialności za swoje postępowanie.
  4. Wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest napisanie testu, który zawiera pytania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie powinni wykazać się znajomością:

  • sposobu poruszania się po drodze pieszo i rowerem;
  • podstawowego wyposażenia roweru;
  • sygnalizacji świetlnej;
  • podstawowych znaków drogowych dotyczących pieszych i osób korzystających z rowerów.
  • telefonów alarmowych: 997, 998, 999, 112.

Organizator konkursu:  Lidia Cwojdzińska