Menu Zamknij

Zaproszenie do udziału w konkursie recytatorskim „Wiersze, które bawią i uczą”

Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego dla klas I-II pod hasłem „Wiersze, które bawią i uczą”.

Cele konkursu:

 • poszerzanie znajomości twórczości różnych poetów,
 • popularyzowanie czytelnictwa,
 • propagowanie literatury dziecięcej,
 • rozwijanie zainteresowań literackich,
 • doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 1. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej.
 2. Zgłoszenia uczestników przyjmują wychowawcy klas.
 3. Prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka, klasy, tytułu oraz nazwiska autora wiersza.
 4. Konkurs odbędzie się 5 maja 2022 r.
 5. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
  1. dobór repertuaru,
  2. interpretacja utworu,
  3. opanowanie pamięciowe tekstu,
  4. ogólny wyraz artystyczny.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Irmina Adamczak
Agata Drymel