Menu Zamknij

VI Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Z książką w roli głównej”

Od 6 lat przed wakacjami proponujemy naszym uczniom i nauczycielom Wakacyjny Konkurs Fotograficzny z „Książką w roli głównej. Ciekawe zdjęcia, które napływały zwykle na konkurs  mobilizują nas do tego, aby ogłosić kolejną piątą edycję. Mamy przekonanie, że książka to nie tylko świetna propozycja  na wakacje, ale na każda porę roku, że jest po prostu „dobra na wszystko” –parafrazując słowa znanej piosenki z Kabaretu Starszych Panów i że również tym razem zostaną zgłoszone piękne i ciekawe fotografie.

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Promowanie kreatywności w myśleniu i działaniu.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej i Liceum Zespołu Szkół Katolickich im. ś Jana Pawła II w Śremie.
 2. Do konkursu można zgłosić 1 fotografię:
  • Kategoria I:
   • Fotografia zrobiona w miejscu, gdzie rozgrywa się akcja wybranej książki np. na afrykańskiej sawannie, przez która podróżowali Staś i Nel, w Warszawie, która była miastem bohaterów „Kamieni na szaniec ”, itp.
   • W opisie należy podać autora i tytuł książki oraz określić miejsce, w którym zdjęcie zostało zrobione
   • Na zdjęciu musi znajdować się osoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą książkę, która go zainspirowała lub inną.
  • Kategoria II:
   • Fotografia zrobiona w niezwykłym miejscu np. na szczycie Giewontu albo na …moście w Śremie.
   • Na zdjęciu musi znajdować się osoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
  • Kategoria III:
   • Fotografia „z pomysłem” wykonana w dowolnym miejscu, z dowolną liczbą osób, ale książki i czytanie muszą być dominującym elementem zdjęcia.
   • Na zdjęciu musi znajdować się osoba, która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
 3. Fotografie powinny mieć wymiary przynajmniej 5 Mpx, zalecane przynajmniej 8 Mpx.
 4. Fotografie muszą dotyczyć tematu konkursu i być całkowicie zgodne z wymaganiami regulaminu.
 5. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa oraz zawierać informacje określone w innych punktach regulaminu.
 6. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 7. Ostateczny termin składania prac to 30.09.2022 r. w formie elektronicznej: biblioteka@kcek.pl oraz jako zdjęcie wywołane (papier fotograficzny, 15×21 cm).Iwona Tomaszewska (Biblioteka).
 8. Nagrody będą przyznawane w każdej z 3 kategorii, będą to karty SD, książki oraz dyplomy uczestnika.
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

*Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i zgodne z wymogami Regulaminu.

** Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem Konkursu.