Menu Zamknij

Konkurs „By czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowość.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielność.
 • Promocja czytelnictwa.

Organizator: Biblioteka szkolna.

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie.
 3. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace wykonane w technice wydzieranka (nie może być na zakładce rysunków lub innych elementów np. gotowych kwiatków, oczek… itp., o wymiarach 5 cm x 20 cm (wykonane inną techniką i o innych wymiarach nie będą oceniane).
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa (nie piszemy na pracy, ale dołączamy opis). Prace nie podlegają zwrotowi, staja się własnością organizatora konkursu.
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi,
  • funkcjonalnością.
 6. Ostateczny termin składania prac to 13.10.2022 r. w Bibliotece szkolnej
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w Bibliotece szkolnej.
 8. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, dla wszystkich dyplomy uczestnika.

*Oceniane będą tylko prace noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wszystkimi wymogami Regulaminu.

**Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem Konkursu.