Menu Zamknij

Konkurs „Najpiękniejszy Różaniec”

„Módlcie się, módlcie się wiele; każdego dnia odmawiajcie cząstkę różańca”

Św. Jan Paweł II

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi odmawiając Różaniec. W związku z tym organizujemy konkurs na „Najpiękniejszy Różaniec” wykonany dowolną techniką, z dowolnych materiałów przez uczniów klas I -III.

Cele konkursu:

 • rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej,
 • zaangażowanie uczniów do głębszego przeżywania modlitwy różańcowej w kościele, szkole, a także w rodzinnych domach,
 • pobudzenie wyobraźni i pomysłowości,
 • budzenie aktywności twórczej dzieci,
 • rozwój talentów u uczniów.

Uczestnicy:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej

Warunki konkursu:

 • Praca konkursowa może być wykonana z pomocą rodziców;
 • Technika wykonywania prac: praca przestrzenna z wykorzystaniem różnych technik i materiałów np.: muszelki, fasolki, koraliki oraz wiele innych. Liczymy na pomysłowość i oryginalność.

Kryteria oceny prac:

 • wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,
 • wkład pracy,
 • pomysłowość,
 • zgodność pracy z tematyką.

Termin składania prac konkursowych: do 07.10.2022 r.

 • Prace należy składać u katechety danej klasy.
 • Każdy różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.
 • Z dostarczonych różańców przez dzieci, organizatorzy wyłonią zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.10.2022 r.
 • Ze wszystkich prac konkursowych zostanie przygotowana wystawa.

Organizatorzy: Wiktoria Szczepaniak i Monika Knyspel