Menu Zamknij

I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski o tematyce patriotycznej „Polska Niepodległa”

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste:
historii, tradycji, języka, czy samego krajobrazu ojczystego.
Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu”
św. Jan Paweł II

 1. Organizator
  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Śremie.
  Osoby odpowiedzialne: Monika Knyspel ,Lidia Cwojdzińska, Irmina Adamczak
 2. Cele konkursu:
  • pielęgnowanie postaw patriotycznych,
  • popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej ojczyzny,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną,
  • utrwalanie poczucia dumy narodowej,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich.
 3. Zasady uczestnictwa:
  • Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-III `Szkół Podstawowych z terenu gminy Śrem.
  • Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór poetycki o tematyce zgodnej z tytułem konkursu.
  • Jury wyłoni zwycięzców z konkursu szkolnego, który odbędzie się 3.11.Tym samym wezmą oni udział w głównym etapie, który odbędzie się 17 listopada.
  • Zgłoszenia przyjmujemy do 20 października na adres: irmina.adamczak@kcek.pl
 4. Kryteria oceny
  Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru,
  • dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja,
  • ogólny wyraz artystyczny,
  • ekspresja wypowiedzi (zaangażowanie emocjonalne)
  • pomysłowość interpretacji
 5. Postanowienia końcowe
  • Jury przyznaje I, II, III miejsce.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, laureaci dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  • Wyniki konkursu pojawią się na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację zdjęć z konkursu.

Serdecznie zapraszamy

Lidia Cwojdzińska,
Monika Knyspel,
Irmina Adamczak