Menu Zamknij

Projekt „Zbieramto w szkole”

ZBIERAMY I POMAGAMY!

Jesteśmy w gronie placówek edukacyjnych uczestniczących w projekcie „Zbieramto w szkole”! Cieszymy się bardzo, że nasza  współpraca z Fundacją Missio Cordis przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród naszych uczniów oraz, że dzięki „charytatywnemu recyklingowi” uzyskane zostaną fundusze na pomoc ludziom bardzo ubogim w różnych częściach świata. Powstaną m.in. studnie głębinowe, dające dostęp do czystej wody tysiącom ludzi. „Zbieramto w szkole” pomaga również dzieciom z Domu Dziecka w Boliwii i w dożywianiu dzieci na Filipinach.

Projekt będzie trwał KOLEJNY rok szkolny 2022/2023 , będziemy zbierać tzw. elektrośmieci czyli;

  • ZUŻYTE BATERIE,
  • TELEFONY KOMÓRKOWE,
  • TABLETY,

We wszystkich klasach przeprowadzone zostaną zajęcia, które pozwolą zrozumieć, że zbierając elektrośmieci czyli chroniąc środowisko, można pomagać innym. Uczniowie dowiedzą się, jakie szkody mogą wyrządzić porzucone odpady i poznają miejsca, w których w szkole można składać elektrośmieci. W szatni szkolnej pojawi się pojemnik na zużyte baterie, a w bibliotece będzie można złożyć zbędne telefony komórkowe czy tablety. Po zebraniu określonej ilości elektroodpadów przekażemy je za pośrednictwem Fundacji do firm recyklingowych.

Zbieraj i wspieraj!