Menu Zamknij

Szkolny konkurs dla uczniów klas II-III o miano „Mistrz Pióra”

Cele konkursu:

  1. Sprawdzenie umiejętności poprawnego swobodnego wypowiadania się w piśmie
  2. Stwarzanie warunków do realizowania się i rozwijania indywidualnych talentów dziecka

Informacje:

  1. Konkurs zorganizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Języka Ojczystego
  2. Odbędzie się 23 lutego 2023 roku o godz. 12.45
  3. Skierowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej, wyłonionych przez wychowawcę – każdą klasę reprezentuje do 4 uczniów.
  4. Rywalizacja odbywa się w kategorii indywidualnej. Zadania są zróżnicowane, dostosowane do poziomu klas.
  5. Ocenie podlega umiejętność swobodnego, poprawnego wypowiadania się w piśmie w oparciu o tekst i ilustracje, słownictwo i kreatywne podejście do opisywanego tematu.
  6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, których fundatorem jest Rada Rodziców Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Śremie

Org. konkursu