Menu Zamknij

Wewnątrzszkolny konkurs ekologiczny „Grasz w zielone? – Gram!”

Cele konkursu:

  • kształtowanie wrażliwości i szacunku do przyrody,
  • rozwijanie ekologicznego stylu życia,
  • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.

Przebieg konkursu: uczniowie rozwiązują test ekologiczny, który zawiera pytania zamknięte oraz otwarte.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas III.
Wychowawca klasy wyłania od 1 – 5 uczniów z klasy.
Konkurs odbędzie się 13 marca 2023 roku.
Wychowawca klasy III zgłasza uczestników do 10 marca 2023 r. organizatorowi konkursu.

Organizator konkursu: Wiktoria Szczepaniak