Menu Zamknij

Wyniki konkursu „Mistrz Pióra”

Z okazji Światowego Dnia Języka Ojczystego został zorganizowany w naszej szkole konkurs o miano „Mistrza Pióra”. Wzięło w nim udział 14 uczniów z klas II-III.  Celem zmagań polonistycznych było sprawdzenie umiejętności poprawnego, swobodnego wypowiadania się w piśmie. Pod uwagę brano nie tylko poprawną pisownię, ale przede wszystkim kreatywne podejście do zadań, które były dostosowane do poziomu klas. Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone uczniom na szkolnym apelu. Wyniki konkursu:

Klasy drugie

  1. Cecylia Chałupka
  2. Hanna Nowak
  3. Gabrysia Tomczyk

Klasy trzecie

  1. Zuzanna Nawrocka
  2. Antonia Cichoń
  3. Staś Siczyński i Apolonia Przybylska

Dziękujemy uczestnikom konkursu za chęć spróbowania swoich sił a zwycięzcom składamy gratulacje!

Org. konkursu Dorota Sztompka