Menu Zamknij

VII Szkolny Konkurs „Etiudy bez nudy”

 • Organizatorem konkursu jest Katolicka Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Śremie
 • Cele konkursu:
  • przedstawienie etiud nie tylko jako materiału do ćwiczeń technicznych, ale także utworów ciekawych pod względem muzycznym
  • zachęcanie uczniów do systematycznej pracy nad etiudami
  • podniesienie poziomu przesłuchań technicznych
  • umożliwienie uczniom publicznego występu i konfrontacji z rówieśnikami
  • przygotowanie do udziału w innych konkursach i koncertach
 • Konkurs odbędzie się 30 marca 2023 roku o godz. 16.30 w formie otwartego koncertu.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas cyklu sześcioletniego i czteroletniego Katolickiej Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Śremie
 • Uczestnicy będą oceniani według następujących kategorii wiekowych:
  • grupa I: klasa I i II cyklu sześcioletniego oraz klasa I cyklu czteroletniego
  • grupa II: klasa III cyklu sześcioletniego oraz klasa II cyklu czteroletniego
  • grupa III: klasa IV cyklu sześcioletniego oraz klasa III cyklu czteroletniego
  • grupa IV: klasa V i VI cyklu sześcioletniego oraz klasa IV cyklu czteroletniego
 • Każdy uczestnik wykonuje z pamięci jedną etiudę..
 • Wykonawców ocenia jury powołane przez dyrektora Katolickiej Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Śremie.
 • Jury ma prawo do wyróżnienia uczestników bez różnicowania miejsc.
 • Ilość wyróżnionych określają jurorzy po wysłuchaniu wszystkich uczestników danej grupy.
 • Decyzje jury są ostateczne.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a uczniowie wyróżnieni upominki.
 • Zgłoszenia do 27 marca 2023 r. przyjmuje p. Artur Marszałek.