Menu Zamknij

Szkolny Konkurs „Matematyczny Olimpek”

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja matematyki – królowej nauk.
  2. Poszerzanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów.
  3. Wspieranie dzieci uzdolnionych matematycznie.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III SP. Etap szkolny zostaje poprzedzony klasowymi eliminacjami, w których nauczyciel wyłania 1-5 uczniów i zgłasza ich organizatorowi. Termin konkursu – 11 maja, godz. 12.45 s.6.  Uczniowie indywidualnie rozwiązują rozmaite matematyczne zadania tekstowe. Wykazują się logicznym myśleniem, umiejętnością analizowania zadania, sprawnością i poprawnością liczenia. Zwycięzcami szkolnego konkursu są uczniowie, którzy uzyskają najlepszy wynik końcowy. Nagrody zostaną wręczone na szkolnym apelu. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie.

Organizator Dorota Sztompka