Menu Zamknij

Szkolny konkurs dla uczniów klas II-III o miano „Mistrz Pióra”

Cele konkursu:

  1. Sprawdzenie umiejętności poprawnego swobodnego wypowiadania się w piśmie
  2. Stwarzanie warunków do realizowania się i rozwijania indywidualnych talentów dziecka

Informacje:

  1. Konkurs odbędzie się 7 marca 2024 roku o godz. 13.30
  2. Skierowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej, wyłonionych przez wychowawcę – każdą klasę reprezentuje 3 uczniów.
  3. Rywalizacja odbywa się w kategorii indywidualnej. Zadania są zróżnicowane, dostosowane do poziomu klas.
  4. Ocenie podlega umiejętność swobodnego, poprawnego wypowiadania się w piśmie w oparciu o tekst i ilustracje, słownictwo i kreatywne podejście do opisywanego tematu.
  5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, których fundatorem jest Rada Rodziców Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Śremie

Org. Konkursu
D. Sztompka