Menu Zamknij

Żyj Aktywnie – Olimpiada Malucha

Regulamin zawodów sportowych: „Żyj Aktywnie – Olimpiada Malucha”

 ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Katolickich w Śremie. Koordynatorami realizującymi wszelkie zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sportowych są p. Agata Drymel oraz p. Irmina Adamczak, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

CEL ZAWODÓW

Celem zawodów jest:

 • promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
 • aktywne spędzenie czasu wolnego
 • rozwijanie umiejętności lekkoatletycznych
 •  promowanie przestrzegania zasad fair play.

PRZEBIEG ZAWODÓW

Klasy I-III – gry i zabawy ruchowe. Uczniowie biorą udział w 7 poszczególnych dyscyplinach:

 • bieg na 100 m
 • rzut kulą
 • skakanie przez skakankę
 • odbijanie piłki jedną ręką
 • skok w dal
 • skakanie na jednej nodze
 • rzut woreczkiem (5 szt.) do hula hop

Na koniec wszystkie klasy wezmą udział w konkurencji klasowej na przeciąganie liny. Przy każdym stanowisku opiekę oraz nadzór sprawuje poszczególny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

UCZESTNICY

Uczestnikami zawodów są wszyscy uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.

 ZGŁOSZENIA

Udział w Olimpiadzie biorą wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, z wyłączeniem osób mających zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

24.05.2024 godz.9.00 Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie, boisko szkolne.

KOMISJA OCENIAJĄCA

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu zawodów przy każdej z siedmiu dyscyplin będzie znajdował się nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, który będzie pilnował przebiegu dyscypliny oraz będzie decydował o wyniku.
 2. Decyzja komisji (koordynatora) co do wyboru nagrodzonych osób jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAWODÓW I NAGRODY

 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla trzech najlepszych osób z każdego przedziału wiekowego- kl. I, II, III oraz dyplomy za udział dla każdej klasy. Dyplom otrzyma również klasa, która zwycięży w przeciąganiu liny.
 2. Nagrody zostaną wręczone publicznie podczas gali finałowej po zakończonych zawodach.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika zawodów jest Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Śremie.
 2. Fotorelacja z zawodów zostanie zamieszczona na stronie szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu Konkursu zostanie opublikowana na stronie Zespołu Szkół Katolickich, im. św. Jana Pawła II w Śremie
 2. Uczestnicy zawodów znajdują się pod opieką nauczycieli, koordynatorów.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
 4. W sprawach spornych dotyczących interpretacji Regulaminu decyzję podejmuje Organizator.
 5. Za prywatne rzeczy uczestników, zniszczone lub zgubione w trakcie trwanie zawodów, Organizator/Koordynator nie odpowiada.