Menu Zamknij

Konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina”

Cele konkursu:

 • podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka;
 • promowanie talentów i pobudzenie aktywności twórczej;
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych i wyobraźni;
 • rozwijanie samodzielności i umiejętności manualnych;

Regulamin konkursu:

 • Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-III.
 • Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy użyciu dowolnej techniki, w formacie A4.
 • Pracę uczniowie wykonują samodzielnie podczas zajęć edukacji plastycznej w szkole.
 • Nauczyciel wychowawca wywiesza prace klasy na gazetce na korytarzu edukacji wczesnoszkolnej do 7.06.2024 roku.
 • Prace powinny być podpisane: imię, nazwisko, klasa.
 • Jury wyłoni spośród wykonanych prac laureatów konkursu.
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez oznaczenie nagrodzonych prac na tablicach na korytarzu edukacji wczesnoszkolnej. Informacja o laureatach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 • Nagrody dla zwycięzców zostaną ufundowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie i wręczone na szkolnym apelu.

Zapraszamy!