Menu Zamknij

Uczyć się można nie tylko w sali lekcyjnej

Uczyć się można nie tylko w sali lekcyjnej. Klasa IB ostatnie dwa tygodnie systematycznie rozwijała motywację wewnętrzną do pokonywania trudności, pewność siebie, niezależność, zdolności umysłowe, poczucie własnej wartości oraz postawę poszanowania reguł i zasad, empatię, umiejętności społeczne takie jak komunikacja i współpraca. Zajęcia w terenie dały uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, możliwość obserwacji, poznania otaczającego ich świata. Uczniowie rozwijali umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach, podejmowali nowe wyzwania, mieli okazje do podjęcia akceptowalnego poziomu ryzyka, rozwijali kreatywność, dochodzili do własnych wniosków i co jest bardzo ważne wielokrotnie pokonywali swoje lęki.

To był naprawdę fajny i owocny czas dla wszystkich😊