Czwartek, 28 maja 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Gimnazjum > Konkursy > Wewnątrzszkolne >

Konkurs Literacki „Nasz początek – reszta Twoja”

Cele:

  • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
  • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
  • Odkrywanie i promowanie talentów literackich.
  • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej oraz I - III Gimnazjum .

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.

3. Do konkursu można zgłaszać opowiadania napisane prozą, które będą rozwinięciem tekstu początkowego zaproponowanego przez organizatora konkursu. Ten sam tekst początkowy będzie zatem punktem wyjścia prac wszystkich uczestników konkursu.

4. Objętość pracy powinna ograniczyć się (nie wliczając tekstu początkowego) do 2 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm.

5. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory literackie i oryginalność pracy.

6. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu (patrz pkt.3)

7. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.

8. Ostateczny termin składania prac to 19.12.2014 r. do p. Iwony Tomaszewskiej (Biblioteka).

9. Konkursowi będzie towarzyszyć prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły .

*Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Oto początek opowieści:

Pewnego deszczowego poranka na, sennym o tej porze dnia, szkolnym korytarzu pojawił się szczupły , wysoki chłopak. Ciemna grzywka zasłaniała nieco duże brązowe oczy. Szedł powoli lekko pochylony pod ciężarem plecaka zarzuconego na jedno ramię .Nagle zatrzymał się i spojrzał uważnie prosto przed siebie...

Zamieszczono: 25 listopada 2014 r.

Wsparcie i współpraca