Czwartek, 4 czerwca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Gimnazjum > Konkursy > Wewnątrzszkolne >

III Konkurs Literacki „Nasz początek – reszta Twoja” rozstrzygnięty

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia, odkrywanie i promowanie talentów literackich oraz promocja czytelnictwa. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz I –III Gimnazjum . Do konkursu można było zgłaszać opowiadania napisane prozą w dowolnej konwencji (realistycznej lub fantazy), które będą tekstem zainspirowanym zestawem kilku kreatywnych kart kamishibai zaproponowanym przez organizatora konkursu.(karty przedstawiają ilustracje, które powinny zainspirować piszącego np. jeśli karta przedstawia rysunek wachlarza czy telefonu, bądź walizki, to należy ten przedmiot wprowadzić do opowiadania). Pierwszy zestaw kart był zatem punktem wyjścia prac wszystkich uczestników konkursu ze szkoły podstawowe, drugi dla uczniów gimnazjum.

W tegorocznej edycji konkursu na wyróżnienia zasłużyły opowiadania Katarzyny Popek z kl. I b Gim. oraz Marysi Bzowy z kl. IV b SP. Gratulujemy udziału wszystkim uczestnikom oraz wyróżnionym uczennicom talentu, i zaangażowania.

Zamieszczono: 21 stycznia 2017 r.

Wsparcie i współpraca