Czwartek, 4 czerwca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Gimnazjum > Konkursy > Zewnętrzne >

Konkurs dla gimnazjów Powiatu Śremskiego „Mistrz Frazeologii Polskiej” - „Czy to możliwe, aby biały kruk wyświadczył czarnej owcy niedźwiedzią przysługę?” - regulamin

Organizator: Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II

Cele:

 • kształcenie sprawności i umiejętności językowych uczniów,
 • propagowanie kultury języka polskiego,
 • rozwijanie zainteresowania językiem polskim,
 • wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej,
 • integracja środowisk szkolnych

Zakres materiału: Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością frazeologizmów różnego pochodzenia, a także umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Typy zadań konkursowych:

 • I (etap szkolny)
  • łączenie związków frazeologicznych z ich znaczeniami,
  • podawanie znaczeń związków frazeologicznych,
  • znajdowanie związków frazeologicznych o takich samych lub podobnych znaczeniach,
  • układanie związków frazeologicznych z rozsypanek wyrazowych,
  • poprawianie błędnie użytych związków frazeologicznych,
  • układanie zdań ze związkami frazeologicznymi,
 • II (etap międzyszkolny)
  • powyższe oraz:
  • ustne podawanie znaczeń związków frazeologicznych,
  • gromadzenie związków frazeologicznych na zadany temat.
  • przygotowanie tekstu na zadany temat z wykorzystaniem związków frazeologicznych itp.
  • skojarzenie związków frazeologicznych z podana ilustracją

Bibliografia:

 • słowniki frazeologiczne języka polskiego,
 • książki typu „księga przysłów”.
 • książki G. Kasdepke z serii „Co to znaczy…”

Zasady:

 • etap szkolny (kwiecień/maj)
  • test z zadaniami zostanie przesłany do szkół przez organizatorów,
  • ten etap powinien wyłonić trzech przedstawicieli szkoły (uczniowie z największą ilością punktów po ocenie testu), w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez np. dwóch uczniów „dogrywka” organizowana jest przez macierzystą szkołę, ewentualnie decyzję podejmują nauczyciele poloniści,
  • zgłoszenie szkoły do konkursu do 19.05.2017 r.,
 • etap międzyszkolny: 30.05.2017 r.
  • zapraszamy finalistów (reprezentacje szkół) wraz opiekunami
  • mail:iwona.tomaszewska@kcek.pl (temat wiadomości mailowej: „konkurs frazeologiczny”) lub telefonicznie: 883 911 626 (poniedziałek – piątek, 8.00 – 15.00).

Koordynator konkursu: Iwona Tomaszewska

Zamieszczono: 6 kwietnia 2017 r.

Wsparcie i współpraca