Czwartek, 4 czerwca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Gimnazjum > Konkursy > Zewnętrzne >

Konkurs dla gimnazjów Powiatu Śremskiego „Mistrz Frazeologii Polskiej” - „Czy to możliwe, aby biały kruk wyświadczył czarnej owcy niedźwiedzią przysługę?”

Organizator: Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie – Katolickie Publiczne Gimnazjum

Cele:

 • kształcenie sprawności i umiejętności językowych uczniów,
 • propagowanie kultury języka polskiego,
 • rozwijanie zainteresowania językiem polskim,
 • wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej,
 • integracja środowisk szkolnych.

Zakres materiału:

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością frazeologizmów różnego pochodzenia, a także umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Typy zadań konkursowych:

I (etap szkolny)

 • - łączenie związków frazeologicznych z ich znaczeniami,
 • - podawanie znaczeń związków frazeologicznych,
 • - znajdowanie związków frazeologicznych o takich samych lub podobnych znaczeniach,
 • - układanie związków frazeologicznych z rozsypanek wyrazowych,
 • - poprawianie błędnie użytych związków frazeologicznych,
 • - układanie zdań ze związkami frazeologicznymi,

II (etap międzyszkolny)

 • - powyższe oraz:
 • - ustne podawanie znaczeń związków frazeologicznych,
 • - gromadzenie związków frazeologicznych na zadany temat.
 • - przygotowanie tekstu na zadany temat z wykorzystaniem związków frazeologicznych itp.
 • - skojarzenie związków frazeologicznych z podana ilustracją

Bibliografia:

 • słowniki frazeologiczne języka polskiego,
 • książki typu „księga przysłów”.

Zasady:

etap szkolny ( kwiecień/maj)

 • test z zadaniami zostanie przesłany do szkół przez organizatorów,
 • ten etap powinien wyłonić trzech przedstawicieli szkoły (uczniowie z największą ilością punktów po ocenie testu),
 • w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez np. dwóch uczniów „dogrywka” organizowana jest przez macierzystą szkołę, ewentualnie – decyzję podejmują nauczyciele poloniści,
 • nazwiska finalistów nauczyciele danej szkoły przesyłają organizatorom do 8.05.2015 r.,

etap międzyszkolny – 27. 05.2015 r.

 • zapraszamy finalistów (reprezentacje szkół) wraz opiekunami i z innymi uczniami w charakterze życzliwej publiczności.

Wyniki szkolnego etapu konkursu prosimy zgłaszać do 8.05.2015 r.:

 • mail:biblioteka@kcek.pl (temat wiadomości mailowej: „konkurs frazeologiczny”)
 • lub telefonicznie: 883 911 626 (poniedziałek – piątek, 8.00 – 15.00).

Koordynator konkursu: Iwona Tomaszewska

Zamieszczono: 13 kwietnia 2015 r.

Wsparcie i współpraca