Piątek, 30 października 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK >

Aktualności

Zarządzenie dyrektora Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie, 24.10.2020

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWE
 z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Organizacja zajęć w Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej
  I stopnia w Śremie od dnia 26 października 2020 roku na podstawie w/w rozporządzenia:
 2. Wszystkie zajęcia indywidualne i zbiorowe w klasach I-III cyklu 6-letniego odbywają się stacjonarnie według ustalonego planu.
  a) dla uczniów klas I-III cyklu 6-letniego przebywających
  na kwarantannie będzie możliwość ustalenia zajęć online indywidualnych, a zajęcia zbiorowe będą udostępnione
  przez platformę Microsoft Teams w godzinach planowych
 3. Zajęcia indywidualne oraz zbiorowe w klasach IV-VI cyklu
  6-leniego oraz I-IV cyklu 4-letniego
  odbywają się w trybie pracy zdalnej z wyłączeniem pkt. a)
  a) zajęcia klasy perkusji, ze względu na specyficzne
  i szerokie instrumentarium oraz brak możliwości wypożyczenia wszystkim uczniom odpowiednich instrumentów będą odbywać się w trybie stacjonarnym
 4. Zajęcia teoretyczne:kształcenie słuchu i audycje muzyczne dla klas IV-VI cyklu 6-letniego oraz I-IV cyklu 4-letniego odbywają się za pomocą platformy Microsoft Teams w godzinach planowych.
 5. Zajęcia indywidualne klas objętych zdalnym nauczaniem odbywają się także z zachowaniem godzin planowych.
 6. Rodzice/Opiekunowie uczniów przebywających na kwarantannie oraz chorych są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły oraz nauczyciela instrumentu głównego w celu indywidualnego ustalenia planu pracy. Rodzic/Opiekun nie może także przebywać na terenie Szkoły.
 7. Wszyscy nauczyciele podczas zajęć mają obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic. Wszystkie zajęcia prowadzą z klas na terenie Szkoły.
 8. Jeśli nauczyciel przebywa na kwarantannie to lekcje instrumentu głównego ustala indywidualnie.
 9. Na wszystkich korytarzach, klatkach schodowych i holu oraz pozostałych częściach wspólnych, także terenu na zewnątrz
  obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
 10. Obowiązuje także dezynfekcja dłoni w stacji bezdotykowej przy wejściu lub przed rozpoczęciem zajęć w klasie
 11. Uczniowie wchodzą i opuszczają budynek szkoły tylnymi drzwiami za pomocą karty elektronicznej, dedykowanej tylko dla uczniów Szkoły Muzycznej,

  Pozostałe zapisy dotyczące bezpiecznego pobytu dziecka
  w szkole są zawarte w procedurach i zarządzeniu dyrektora Zespołu Szkół Katolickich z dnia 14.09.2020.

dyr. Krzysztof Myler

Zamieszczono: 24 października 2020 r.


Zaproszenie do kolejnej edycji akcji „Drzewko czytelnika”

w ramach promocji czytelnictwa w roku szkolnym 2020/2021 w klasach I -III SP

Akcja polega na wywieszeniu w klasach tzw. „Drzewka czytelnika”. Na tym drzewku uczniowie danej klasy mogą umieszczać listki z tytułem przeczytanej przez siebie (lub z rodzicami) książki.

Uczeń, który zawiesza listek z tytułem, mógłby również powiedzieć kilka słów o przeczytanej książce i zachęcić kolegów do czytania, bo jak mówią znawcy:

Kto czyta, rozkwita.”

*akcja będzie podsumowana tylko raz na koniec roku szkolnego
*uczniowie, którzy zawiesili najwięcej listków otrzymają dyplom, upominek książkowy, magnesik.

Zamieszczono: 19 października 2020 r.


Informacja dla sympatyków Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania

Od wielu już lat społeczność naszej Szkoły współpracuje z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania, jej efektem były organizowane wielokrotnie akcje Opatrunek na ratunek, Kup Pan szczotkę, Czary –mary okulary i inne. Kilka dni temu odeszła do wieczności jedna z ważnych osób w Fundacji Monika Pacholak-Wiśniewska koordynatorka wysyłek pomocy humanitarnej. Pani Monika z ogromnym oddaniem i poświęceniem pracowała na rzecz podopiecznych misyjnych ośrodków medycznych w Afryce. Sympatycy, Wolontariusze i Pracownicy Fundacji stracili wspaniałego Przyjaciela. W intencji śp. Moniki zostanie odprawiona Msza św. w kościele Mądrości Bożej w Śremie, 28.10.2020 r. o g.17.00.

medycynamisjach.org/pozegnanie-moniki

Zamieszczono: 19 października 2020 r.


Pozostałe informacje

Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole - aktualizacja 01.09.2020 (01.09.2020) Więcej

Dostęp do nowego dziennika elektronicznego (31.08.2020) Więcej

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września (wtorek) (26.08.2020) Więcej

Rekrutacja dodatkowa - Szkoła Muzyczna (25.08.2020) Więcej

Wyprawka pierwszoklasisty (25.08.2020) Więcej

Spotkanie integracyjne klas I w Serdecznej Osadzie (24.08.2020) Więcej

Cykl darmowych szkoleń on-line dla nauczycieli (23.08.2020) Więcej

Test z języka angielskiego w klasach czwartych SP (20.08.2020) Więcej

Wyniki egzaminu maturalnego i egzaminy ósmoklasisty (18.08.2020) Więcej

Seminarium Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II - relacja (14.08.2020) Więcej

Wyniki egzaminu maturalnego (11.08.2020) Więcej

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym (06.08.2020) Więcej

Wsparcie i współpraca