Czwartek, 4 czerwca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > Aktualności >

Zajęcia opiekuńcze i konsultacje

Szanowni Państwo,
Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (bez możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych). Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej dla uczniów tak jak dotychczas w formie zdalnego nauczania oraz w miarę możliwości lekcji online (wideokonferencji).

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III
Chcemy umożliwić realizację zajęć opiekuńczych w klasach I-III szkoły podstawowej dla tych rodziców, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości sprawowania opieki nad swoimi dziećmi. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą prowadzić w pierwszej kolejności wychowawcy świetlicy.

Każdy rodzic, który będzie chciał skorzystać od 25 maja z zajęć opiekuńczo-wychowawczych jest zobowiązany aby w systemie i.kcek (zakładka Zapisy na zajęcia opiekuńcze w Strefie Rodzica lub w Strefie Ucznia) zapisać swoje dziecko.

Rodzice mogą to uczynić do każdego czwartku (do godziny 21.00) poprzedzającego tydzień, w którym szkoła ma sprawować opiekę. Wybierają dni i godziny opieki oraz chęć skorzystania z obiadu. Tak będą wyglądały zapisy do końca roku szkolnego w każdym tygodniu. W przypadku chęci zrezygnowania z zapisu lub zmiany godzin, można to uczynić do momentu zamknięcia zapisów (godz. 21.00 w czwartek poprzedzający tydzień, o który chodzi).

Organizacja konsultacji z uczniami
Od 25 maja do 7 czerwca umożliwimy uczniom klas VIII oraz maturzystom uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach do 12 uczniów.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustalimy w porozumieniu z nauczycielami po wcześniejszym zapisaniu się uczniów w systemie i.kcek (zakładka Zapisy na konsultacje w Strefie Ucznia lub Strefie Rodzica).

Będzie to można uczynić do każdego czwartku (do godziny 21.00) poprzedzającego tydzień, w którym szkoła ma zorganizować konsultacje. Uczniowie wybierać będą przedmiot oraz swojego nauczyciela, do którego chcą przyjść na konsultacje.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę.

Uczniowie będą mieli możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Od 1 czerwca do 7 czerwca uczniowie pozostałych klas ze szkoły podstawowej i liceum będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustalimy w porozumieniu z nauczycielami po wcześniejszym zapisaniu się uczniów w systemie i.kcek (zakładka Zapisy na konsultacje w Strefie Ucznia lub Strefie Rodzica).

Będzie to można uczynić do czwartku 28 maja (do godziny 21.00). Uczniowie wybierać będą przedmiot oraz swojego nauczyciela, do którego chcą przyjść na konsultacje.

Po zamknięciu zapisów nie będzie możliwości dopisania się do listy.

Z poważaniem Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 19 maja 2020 r.

Wsparcie i współpraca