Czwartek, 4 czerwca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > Czytaj >

Konkurs Językowo–Plastyczny „Znam polskie przysłowia i powiedzenia”

Cele:

 • Zapoznanie się uczniów z polskimi przysłowiami i powiedzeniami.
 • Kształcenie świadomości językowej.
 • Promocja języka polskiego, ukazanie jego bogactwa i piękna.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Promowanie sprawności i umiejętności językowych.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III, IV, V Szkoły Podstawowej.
 2. Uczniowie, którzy zgłoszą się do konkursu wykonują pracę plastyczno – językową pt.” Zwierzęta w polskich przysłowiach i powiedzeniach”:
  • praca w formacie A3 (papier kolorowy),
  • technika: rysunek, kolaż (techniki mieszane, płaskie),
  • prace kolorowe, czarno- białe lub w ołówku.
  • prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 3. Dla uczniów, którzy zgłoszą się do Konkursu przewidziane są następujące typy zadań konkursowych:
  • rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość przysłów i powiedzeń,
  • łączenie przysłów i powiedzeń z ich znaczeniami,
  • znajdowanie przysłów i powiedzeń o takich samych lub podobnych znaczeniach,
  • układanie przysłów i powiedzeń z rozsypanek wyrazowych,
  • poprawianie błędnie zbudowanych przysłów i powiedzeń,
  • skojarzenie przysłów i powiedzeń z podaną ilustracją,
  • kalambury.
 4. Zwycięzców części plastycznej Konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • poprawnością językową i ortograficzną,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 5. Zwycięzców części językowej wskaże Komisja Konkursowa, oceniając wykonanie poszczególnych zadań.
 6. Ostateczny termin składania prac to 2.03.2016 r. (p. Iwona Tomaszewska-Biblioteka).
 7. Część zadaniowa Konkursu odbędzie się 16.03.2016 r.
 8. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 9. Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Zestaw przysłów i powiedzeń polskich, których znajomość będzie przydatna podczas Konkursu, dostępny jest tutaj.

Zamieszczono: 10 lutego 2016 r.

Wsparcie i współpraca