Czwartek, 4 czerwca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > Czytaj >

Konkurs dla dzieci i rodziców „Mamo, Tato czytamy to samo”

 1. Cele:
  • Promocja czytelnictwa.
  • Zaangażowanie dzieci i rodziców do wspólnego działania.
  • Integracja rodziny.
  • Kształcenie nawyku wspólnego czytania, wymiany myśli, opinii, rozmowy.
 2. Uczestnicy: Uczniowie klas I - III Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie oraz ich Rodzice
 3. Organizatorzy: Biblioteka Szkolna (koordynator – Iwona Tomaszewska)
 4. Zasady:
  • Uczestnicy Konkursu – uczeń i jego rodzic/rodzice czytają wybraną książkę, rodzice piszą mini-recenzję – zachętę dotyczącą przeczytanego utworu.
  • Recenzja powinna zawierać informacje na temat tytułu i autora książki.
  • Format prac – prace nie powinny przekraczać 1 strony formatu A4, rozmiar czcionki 12, krój Times New Roman, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
  • Praca powinna być oznaczona metryczką zawierającą dane autora: imię, nazwisko (rodzic/rodzice).
  • Uczniowie natomiast wykonują oryginalną – samodzielną (nie można kopiować ilustracji umieszczonych w czytanej książce) ilustrację do książki wspólnie czytanej. Praca może być wykonana w następujących technikach:
  • malarstwo( akwarele, farby plakatowe),
  • rysunek,
  • kolaż( techniki mieszane, płaskie),
  • wydzieranka
  Prace nie mogą być przestrzenne!
  Format prac A4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Termin: mini-recenzję - zachętę przeczytanej wspólnie z dzieckiem książki i ilustrację należy złożyć do 5.02.2016 r. w formie wydruku w Bibliotece Szkolnej i drogą elektroniczną na adres: biblioteka@kcek.pl (temat wiadomości e-mailowej: konkurs „Mamo, Tato czytamy to samo”).
 6. Jury zostanie powołane przez organizatora.
 7. Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie.
 8. Lista laureatów oraz prace nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły w zakładce Biblioteka – Konkursy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zredagowania tekstów przed ich publikacją.

Zapraszamy do wspólnego czytania i udziału w konkursie.

Zamieszczono: 8 stycznia 2016 r.

Wsparcie i współpraca