Czwartek, 9 lipca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > Dzienniki >

iDziennik

Przejdź do iDziennika

to nowoczesne narzędzie wspomagające realizację funkcji dydaktycznej i wychowawczej szkoły.

Za pomocą tego narzędzia chcielibyśmy usprawnić przepływ informacji między dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami oraz uczniami.

Do głównych zalet dziennika elektronicznego możemy zaliczyć:

  • monitorowanie ocen, uwag i frekwencji swojego dziecka,
  • bieżący dostęp do szczegółowych informacji dotyczących osiągnięć dziecka, takich jak: data wystawienia oceny, kategoria, waga oceny do średniej, dane nauczyciela, który wystawił ocenę,
  • możliwość elastycznego reagowania na nieprawidłowości w nauce, postawie oraz zachowaniu dziecka, dzięki mechanizmom zapewniającym bezpośrednią komunikację na linii: szkoła-dom,
  • uzyskanie bieżących informacji w zakresie planu zajęć swojego dziecka i jego ewentualnych zmianach, planowanych sprawdzianach, wycieczkach, czy też ważnych wydarzeniach szkolnych,
  • wgląd w zastępstwa na każdy tydzień,
  • bezpłatny dostęp do informacji w nim zawartych (brak opłat za korzystanie).

Jeżeli podczas logowania wpiszemy swój adres mailowy to program będzie do nas wysyłał powiadomienie o nowych wiadomościach w dzienniku.

Wszelkie problemy, uwagi, pytania związane z funkcjonowaniem iDziennika prosimy kierować na adres admin@kcek.pl.

Wsparcie i współpraca