Poniedziałek, 25 marca 2019

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK >

Karta Szkolna

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”).

Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Cel ten realizowany jest poprzez instalowanie w szkołach systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez zbliżeniowe karty prepaid. Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wcześniejszym zasileniu). Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu narzędzie to znakomicie wpisuje się w działania lokalnych władz zmierzające do podnoszenia poziomu cyfryzacji. Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrywa Bank, więc nie obciążają one gminy, szkoły, rodziców ani uczniów.

Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Standardowo karty otrzymują wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Osobom nieposiadającym kart (np. listonosz, rodzice), drzwi do szkoły mogą otworzyć pracownicy szkoły (portierni, pracownicy sekretariatu), dzięki zainstalowanemu w ramach projektu domofonowi.

Po stronie szkoły podejmowane są decyzje, które wejścia i pomieszczenia objąć systemem (np. pokój nauczycielski). Podobnie ewidencja uczniów oraz dane osobowe użytkowników kart pozostają do wyłącznej wiedzy szkoły i nie są udostępniane Bankowi. Na kartach szkolnych umieszczany jest indywidualny wizerunek zawierający elementy wyróżniające szkołę wśród innych placówek (nazwa, logo) co sprawia, że karty pełnią funkcję szkolnego identyfikatora.

Więcej informacji: bzwbk.pl/kartaszkolna
Zobacz również: prepaid.bzwbk.pl
e-mail: karta.szkolna@bzwbk.pl
telefon: 693 214 230


Regulamin korzystania z "KARTY SZKOLNEJ" banku BZWBK

"KARTA SZKOLNA"ma dwie funkcje - karty umożliwiającej wejście do budynku szkoły oraz karty z funkcją płatniczą umożliwiającą dokonywanie m.in. transakcji bezgotówkowych.

Kartę otrzymują wszyscy uczniowie naszych szkół na własność. Kartę należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem. Należy posiadać ją przy sobie gdyż służy ona w szkole również jako identyfikator. Karta umożliwia wejście lub wyjście z budynku szkoły.

Wszyscy uczniowie korzystając z karty mogą wejść lub wyjść z budynku szkoły TYLNYM wejściem / wyjściem (od strony szatni).

Wejście prowadzące do klas NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO jest przeznaczone tylko dla dzieci z klas I-III SP. Pozostałe klasy IV-VI SP, I-III GIM oraz I-III LO nie mogą korzystać z przejścia przez nauczanie wczesnoszkolne.

WEJŚCIE GŁÓWNE do szkoły jest przeznaczone dla rodziców i gości. Otwierane są przez zwolnienie blokady przez p. Małgorzatę Skrzypek (recepcja). Rodzice oczekujący na dziecko proszeni są o oczekiwanie w holu głównym szkoły lub kawiarence szkolnej.

WEJŚCIE od strony PATIO jest przeznaczone dla uczniów szkoły muzycznej.

Jeżeli uczeń zagubi lub zniszczy kartę należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły lub u p. Kacpra Knyspla.

"KARTY SZKOLNE"dzięki nowoczesnej technologii opartej na chipach EMV umożliwiają korzystanie z wielu dodatkowych funkcji:

 • dzięki integracji kart z systemem dostępowym podnoszą poziom bezpieczeństwa w szkole
 • mogą zostać zintegrowane jako identyfikator w szkolnej bibliotece
 • dane z systemu dostępowego mogą być wykorzystywane do weryfikacji w dzienniku elektronicznym obecności uczniów w szkole - w przypadku rozszerzenia systemu mógłby on wysyłać do rodziców sms o przyjściu ucznia do szkoły
 • Karty Szkolne mogą być zintegrowane z systemem zarządzającym dostępem do infrastruktury szkolnej - sal komputerowych, ksero, sali sportowej czy innych pomieszczeń
 • Karty Szkolne mogą być również zintegrowane z systemami miejskimi - np. elektronicznym biletem miejskim lub kartą miejską
 • Karty szkolne mogą zostać spersonalizowane przez szkołę i po zatwierdzeniu przez organ nadzorujący spełniać funkcje elektronicznej legitymacji szkolnej
 • element budowy atrakcyjnego wizerunku szkoły - karty posiadają indywidualny design

FUNKCJE KARTY PREPAID:

 • bezpieczne i nowoczesne narzędzie płatnicze, karta jest instrumentem pieniądza elektronicznego - transakcje mogą być realizowane tylko do wysokości środków zgromadzonych na rachunku karty
 • nowoczesne narzędzie do zarządzania uczniowskim kieszonkowym - dzięki płatnościom elektronicznym umożliwia wyeliminowanie gotówki w szkole
 • bank wydaje kartę jako kartę na okaziciela - nie jest wymagane podpisywanie umowy
 • zgodnie z prawem karta prepaid może być używana przez osoby powyżej 13 roku życia (osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą posługiwać się kartą na odpowiedzialność rodzica/przedstawiciela ustawowego). Dla dzieci poniżej 13 roku życia może zostać wydana specjalna karta dla dzieci ze specjalnymi limitami transakcji
 • karty zbliżeniowe Visa Paywave oraz Mastercard PayPass pozwalają na szybkie i bezpieczne płatności bezstykowe (do 50zł bez użycia PIN)
 • karty działają w systemie VISA/Mastercard - mogą być wykorzystywane w sieci terminali z logo tych organizacji, do płatności internetowych oraz w bankomatach - posiadają chip oraz zabezpieczenie PIN

Karty mają przypisany rachunek techniczny IBAN - mogą być doładowane przelewem bankowym, wpłatą gotówkową w oddziale oraz poprzez specjalny dedykowany serwis internetowy prepaid.bzwbk.pl.

AKTYWACJA

Karta, którą otrzymałeś jest nieaktywna. Żeby korzystać z funkcji płatniczej musisz ją aktywować oraz zasilić pierwszą wpłatą. Szczegółowe informacje znajdziesz w załączonych do karty Zasadach użytkowania.

 • Aktywacja karty przez Internet:

Wejdź na www.prepaid.bzwbk.pl, zarejestruj kartę i nadaj jej własny numer PIN

 • Aktywacja karty przez SMS:

Wyślij komunikat SMS na numer 2424

 • Aktywacja w bankomacie:

Włóż kartę do bankomatu i podaj kod 2424. Wybierz funkcję zmiana Pinu i podaj swój własny kod PIN

Pamiętaj - jeśli przekażesz komuś swoją kartę upoważnisz go do dysponowania zgromadzonymi na jej rachunku pieniędzmi.

ZASILANIE KARTY

Żeby płacić Kartą Szkolną musi zostać ona wcześniej zasilona. Wpłacaj pieniądze na rachunek karty następującymi sposobami:

 • przelewem z dowolnego banku
 • przelewem przez Internet
 • przekazem pocztowy
 • wpłatą w dowolnym banku - w oddziałach BZWBK bez opłat.

Pamiętaj - numer rachunku karty składa się z 26 cyfr i zapisany jest na karcie oraz na blankiecie do którego przyczepiona była karta. Możesz podawać ten numer jeśli chcesz żeby ktoś przekazał Ci na Twoją kartę pieniądze.

PŁATNOŚCI W SKLEPACH WYPOSAŻONYCH W TERMINALE PŁATNICZE:

Kartą Szkolną możesz bez dodatkowych opłat robić zakupy w Polsce i za granicą w punktach oznaczonych logo Visa lub Mastercard - sprawdź, które logo widać na Twojej karcie zrób zakupy, a kiedy zostaniesz przy kasie poproszony o pieniądze, powiedz że chcesz zapłacić kartą zbliżeniową kasjer nabije kwotę na terminal, sprawdź czy się zgadza i zbliż kartę do czytnika lub podaj sprzedawcy jeśli zostaniesz poproszony o podanie PIN, wprowadź go w terminalu.

Chroń swój PIN przed osobami trzecimi odbierz pokwitowanie i paragon, które uprawniają Cię do reklamacji.

Pamiętaj - zakupy do 50 zł robisz bez użycia PIN. Jeśli masz Kartę Szkolną dla szkół podstawowych będziesz mógł jednorazowo zrobić zakupy jedynie do 50 zł.

PŁATNOŚCI W INTERNECIE:

Kartą Szkolną możesz dokonywać płatności w Internecie. Do przeprowadzenia transakcji będzie potrzebny numer karty, data ważności karty oraz kod CVV - wszystkie te informacje są zapisane na karcie.

Pamiętaj - żeby ktoś mógł użyć Twojej karty wystarczy, że pozna zapisane na niej dane - nie pokazuj nikomu karty.

WYPŁATY W BANKOMACIE:

Z Twojej Karty Szkolnej możesz wypłacić pieniądze w dowolnym bankomacie w Polsce i za granicą. Zwróć uwagę, że takie wypłaty są obciążone prowizją. Sprawdź czy jesteś bezpieczny i nikt obcy Cię nie obserwuje. Wsuń kartę do bankomatu. Zostaniesz poproszony o PIN - wprowadź go tak, żeby nie ujawnić go osobom trzecim. Podaj kwotę i określ czy chcesz otrzymać pokwitowanie. Odbierz kartę, a następnie pieniądze i potwierdzenie wypłaty.

Pamiętaj - w bankomacie możesz również zmienić PIN oraz sprawdzić ostatnio dokonywane transakcje i aktualne saldo karty.

Pamiętaj - Karta Szkolna jest kartą prepaid. Oznacza to, że możesz nią płacić tylko do wysokości pieniędzy zgromadzonych na rachunku.

Zamieszczono: 15 grudnia 2013 r.

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw