Poniedziałek, 23 listopada 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > KCEK > ŚFE >

Nauczanie zdalne od 26.10.2020

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,
Decyzją rządu polskiego od poniedziałku 26 października uczniowie klasa 1-3 SP będą realizowały naukę stacjonarnie, natomiast wszystkie klasy 4 – 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz uczniowie LICEUM będą realizowały naukę zdalnie, poprzez pracę na platformie Microsoft Teams w następujący sposób:

 • Uczniowie i nauczyciele logują się do aplikacji Microsoft Teams loginami i hasłami podanymi w https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatsremski w zakładce (nowość uczeń à dostęp office 365). Nie ma możliwości zalogowania się innymi kontami niż te podane w UONET.

  UWAGA: Login podawane przez dziennik są niepełne. Login musi się kończyć na kcek.pl, czyli np. jeżeli dziennik podaje jnowak@, to poprawnym loginem jest jnowak@kcek.pl
 • Wszystkie lekcje z planu zajęć prowadzone w formie spotkania online na Microsoft Teams przy czym nauczyciel będzie mógł zdecydować jaki czas będzie trwało spotkanie tzn. może być skrócone do np. 30 minut. Z Microsoft Teams można korzystać przez przeglądarkę (http://login.microsoftonline.com/) lub pobrać aplikację https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
  Polecamy korzystanie z aplikacji w wersji na komputer lub mobilnej.

  Podczas pierwszego logowania konieczna będzie zmiana hasła oraz podanie dodatkowego adresu e-mail LUB numeru telefonu. Dane te umożliwią w razie potrzeby samodzielne odzyskanie hasła w przyszłości.

  Po zalogowaniu do MS Teams uczniowie będą widzieli zespoły, podzielone wg. przedmiotów. Po wejściu w dany zespół, uczniowie mogą dołączyć do spotkania utworzonego przez nauczyciela.
 • Nauczanie zdalne będzie prowadzone ze szkoły (nauczyciele będą mogli skorzystać w razie potrzeby z własnego sprzętu komputerowego do transmisji online).
 • Sprawdzanie wiadomości uczniów będzie się odbywało w sposób zaproponowany przez nauczyciela, jednakże najważniejsza do tego celu będzie platforma „szkolna liga zadaniowa” https://slz.kcek.pl/login/index.php
  Loginy i hasła do SLZ są dostępne po zalogowaniu do systemu i.kcek (https://i.kcek.pl), na stronie głównej.
 • Język angielski dodatkowy będzie realizowany zgodnie z planem, zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 1 – 3 SP również będą realizowane zgodnie z planem.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 24 października 2020 r.


10-lecie Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury


Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole - aktualizacja 11.09.2020

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,
Od najbliższego poniedziałku 14 września br. wprowadzamy następujące zmiany w procedurach bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią:

 1. Uczniowie i nauczyciele w czasie międzylekcyjnym będą w częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, klatki schodowe, szatnia, hol szkoły, łączniki, toalety itp. będą mieli obowiązek zasłaniania UST i NOSA (maseczka lub przyłbica). Obowiązek nie obowiązuje podczas przebywania w salach lekcyjnych oraz podczas przebywania na dworze. Uczniowie przynoszą własne maseczki.
 2. Rodzice uczniów proszeni są NIE WCHODZIĆ do budynku szkoły. Rano podprowadzają uczniów pod wejście, natomiast w celu odebrania dziecka ze szkoły, zgłaszają ten fakt w RECEPCJI SZKOŁY (obowiązuje dzwonek przy drzwiach).

Ponadto przypominamy, że uczniowie z jakimikolwiek objawami choroby (kaszel, katar, gorączka itp.) mają POZOSTAWAĆ W DOMU.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zarządzenie dyrektora dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19

Zamieszczono: 11 września 2020 r.


Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole - aktualizacja 01.09.2020

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie
Dyrekcja Szkoły zmodyfikowała procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole wprowadzając następujące rozwiązania:

 1. Wszystkim uczniom od klasy czwartej szkoły podstawowej zalecamy noszenie maseczek podczas przerw międzylekcyjnych spędzanych na korytarzach szkolnych, jak również podczas przechodzenia na klatkach schodowych, w szatni, jadalni, oczekiwania na zajęcia dodatkowe itd.
 2. Godziny spożywania obiadów dla poszczególnych klas:
  • klasa 1A oraz 1B SP - 11.10 - 11.35
  • klasa 2A oraz 2B SP - 11.35 - 12.00
  • klasa 3A oraz 3B SP - 12.00 - 12.20
  • klasy 4-6 oraz 7a SP - 12.20 - 12.45
  • klasy 7-8 SP oraz LO - 13.30 - 13.50
   (Uczniowie z innych klas w tym czasie nie przebywają w Jadalni)
 3. Harmonogram możliwości korzystania z Jadalni Betania:
  • klasy z korytarza pierwszego (4-6 oraz 7a SP) mogą przebywać w Betanii podczas przerw:
   • godz. 9.35 - 9.55
   • godz. 12.20 - 12.45 (przerwa obiadowa)
  • Pozostałe klasy (7b - 3aLO) mogą przebywać w Betanii podczas przerw:
   • godz. 10.35 - 10.45;
   • godz. 11.30-11.35 ;
   • godz. 13:30 - 13:50;

Zarządzenie dyrektora dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19

Zamieszczono: 1 września 2020 r.


Dostęp do nowego dziennika elektronicznego

Drodzy Rodzice, Uczniowie,
Informujemy, że od dnia jutrzejszego tj. 1 września, będą mogli Państwo (rodzice oraz uczniowie) rejestrować się w NOWYM SYSTEMIE DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO VULCAN. Będzie to można zrobić wchodząc na stronę: uonetplus.vulcan.net.pl/powiatsremski, a następnie klikając opcję ZAŁÓŻ KONTO. Podczas zakładania konta w dzienniku, należy wprowadzić adres mailowy podany w naszym systemie i.KCEK. W razie niemożliwości założenia konta w dzienniku elektronicznym Vulcan należy zwracać się bezpośrednio do WYCHOWAWCY klasy, który odpowiada za poprawność wprowadzonych adresów mailowych zarówno dla uczniów jak i rodziców. Jest również możliwość korzystania z aplikacji mobilnej „dzienniczek+” dostępnej w sklepie Google Play.

W przypadku uczniów młodszych, nieposiadających własnych adresów mailowych, zachęcamy Rodziców, aby konta mailowe uczniom założyć, co zapewni dostęp również do konta uczniowskiego. Można również jako mail ucznia podać swój drugi adres mailowy. Pamiętać jednak należy, że mail ucznia musi być inny niż mail rodzica. W przypadku rodzeństwa, podanie w systemie i.KCEK takich samych adresów mailowych rodziców dla każdego zarejestrowanego konta ucznia, zapewni powiązanie kont w dzienniku Vulcan. W przypadku konieczności późniejszej zmiany adresu mailowego w dzienniku elektronicznym Vulcan, prosimy kontaktować się z Wychowawcą klasy.

Zapraszamy do korzystania z nowego dziennika.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 31 sierpnia 2020 r.


Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole

Drodzy rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły bardzo proszę o zapoznanie się PROCEDURĄ BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie oraz na ewentualność wprowadzenia NAUKI ZDALNEJ W SZKOLE w czasie epidemii COVID-19. Wszyscy rodzice są zobowiązani do oddania do 4 września br. „Oświadczenia rodzica COVID-19”.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zarządzenie dyrektora dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19

Oświadczenie rodzica COVID-19

Komunikat dyrektora o braku sprzętu COVID-19

Wytyczne dla szkół i placówek - wrzesień 2020

GIS - Wytyczne dla szkół i placówek - wrzesień 2020

Grafiki informacyjne

Zamieszczono: 27 sierpnia 2020 r.


Drodzy Rodzice,

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwracam się do Uczniów, Rodziców oraz Nauczycieli z informacją, że w przypadku, gdy w placówce miałoby miejsce zawieszenie zajęć stacjonarnych zostanie uruchomiona nauka z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams oraz Szkolnej Ligi zadaniowej (Moodle). Z związku z tym proszę o informację osoby, które nie posiadają niezbędnego do tego celu sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu lub nie potrafią prawidłowo skonfigurować środowiska platformy do zdalnej nauki.

Na dzień dzisiejszy nie jest planowane uruchomienie zdalnej nauki, jednak aby uniknąć niepotrzebnego chaosu oraz potencjalnych problemów w przypadku uruchomienia kształcenia na odległość proszę o informację osoby, które mają wyżej wymienione problemy najpóźniej do dnia 04.09.2020 w sekretariacie szkoły pod adresem sekretariat@kcek.pl lub telefonicznie 616253710.

Chcemy, aby wszyscy mieli równy i bezpieczny dostęp do edukacji, a także aby kształcenie na odległość jeżeli miałoby być wprowadzone przebiegło płynnie i każdy miał do niego dostęp.

Z poważaniem
Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich w Śremie


Drodzy Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej,

Już za dwa tygodnie nasze dzieci wrócą do szkoły. Wszyscy mamy nadzieję, że spokojna stacjonarna nauka będzie możliwa przez cały rok szkolny. Minione miesiące pracy zdalnej w czasie pandemii, były dla wszystkich dużym wyzwaniem. Mamy świadomość, że wysiłki które podejmowaliśmy przyniosły dużo dobrych owoców, ale też zdajemy sobie sprawę z tego że wiele rzeczy nas zaskoczyło i nie wszystko funkcjonowało dobrze. Jestem pewien, że wyciągnęliśmy wnioski z tego czasu i nauczeni doświadczeniem, w sposób skuteczny podejmiemy naukę w roku szkolnym 2020/2021. Szkoła jest przygotowana do pracy zgodnej z wszelkimi wytycznymi służb sanitarnych. W najbliższym czasie Dyrekcja poinformuje Państwa o procedurach bezpieczeństwa wprowadzonych na czas pandemii w budynkach naszej szkoły.

Bardzo się wszyscy cieszymy z bardzo dobrych wyników jakie osiągnęli nasi uczniowie w czasie egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny). Nasza szkoła uzyskała w większości przedmiotów najwyższe wyniki w powiecie, co oznacza że praca zarówno nauczycieli jak i uczniów przynosi dobre owoce. Warto nadmienić, że średni wynik egzaminów z języka angielskiego uzyskany przez naszych uczniów, podczas egzaminów ósmoklasisty to 71,31%, co jest jednym z najlepszych wyników w województwie wielkopolskim. Wierzę, że jest to efekt troski Was Rodziców, pracy dzieci i nauczycieli oraz możliwości jakie stwarza szkoła zwiększając liczbę godzin nauki języka angielskiego o 3 godziny w tygodniu. Mam świadomość, że dodatkowe godziny wiążą się dla Państwa z obciążeniem finansowym, jednak widząc efekty bardzo mi zależy na utrzymaniu i dobrej realizacji tych zajęć. Jak Państwo wiecie od początku funkcjonowania naszej szkoły (a więc od 10 lat) opłata miesięczna za naukę dodatkowego języka angielskiego się nie zmieniła i wynosiła 96 zł, co przekładało się na 8 zł za jedną godzinę. W nowym roku szkolnym 2020/2021 kwota ta wzrośnie o 2,83zł do kwoty 10,83 zł. Ostatecznie zatem koszt jednego miesiąca dodatkowej nauki języka angielskiego (3 godziny lekcyjne w każdym tygodniu nauki tj. 12 godzin miesięcznie) będzie wynosił 130 zł, a koszt jednego miesiąca zajęć rozwijających zainteresowania tj. 8 godzin zegarowych miesięcznie nie zmienia się i wynosi 90zł. Tak więc ostatecznie opłata za zajęcia dodatkowe w wymiarze 20 godzin wynosić będzie 220 złotych. Bardzo liczę na Państwa zrozumienie w tej kwestii.

Bardzo się cieszę, że w ostatnim czasie udało się wykonać znaczną część prac związanych z termomodernizacją. Szkoła zyskała zupełnie nowy wygląd i wierzymy, że znacząco poprawi się komfort pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli. Na ten moment wykonanych zostało około 75% prac, co ważne zakończyły się prace związane z budynkiem, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam i z wielką nadzieją patrzmy na rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021r.

Z wyrazami szacunku,
ks. Kanclerz Ryszard Adamczak


Co to jest talent?


Relacja z Drzwi otwartych


Wsparcie i współpraca