Poniedziałek, 24 września 2018

.:Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa:. .:Jan Paweł II:.

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > Rada Rodziców >

Ogłoszenia

Zebranie Rady Rodziców

Zapraszam wszystkich reprezentantów trójek klasowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się dnia 25 września 2018 r. (wtorek), o godzinie 18:00 w świetlicy szkolnej.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania;
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018;
 3. Wybory do Prezydium Rady Rodziców i komisji rewizyjnej;
 4. Oddanie głosu Dyrektorowi Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II;
 5. Propozycja zmiany regulaminu Rady Rodziców - tryb podejmowania uchwał;
 6. Wnioski i uchwały;
 7. Wolne głosy;
 8. Zakończenie zebrania.

Pozdrawiam
Kinga Szulc
Przewodnicząca Rady Rodziców
Zespołu Szkół Katolickich
im. św. Jana Pawła II w Śremie

Zamieszczono: 19 września 2018 r.


Zebranie Rady Rodziców

Witam Państwa
Zapraszam reprezentantów trójek klasowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godzinie 18.00 w świetlicy szkolnej. Termin spotkania został dopasowany do kalendarza Dyrekcji.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Na spotkanie zaproszono Dyrekcję – omówienie Dnia Rodziny,
 3. Podsumowanie wpływów i wydatków RR,
 4. Konieczność naniesienia poprawek do regulaminu - tryb podejmowania uchwał,
 5. Wnioski i uchwały,
 6. Wolne głosy,
 7. Zakończenie zebrania.

Kinga Szulc
Przewodnicząca Rady Rodziców
Zespołu Szkół Katolickich
im. św. Jana Pawła II w Śremie

Zamieszczono: 6 kwietnia 2018 r.


Zebranie Rady Rodziców

Witam serdecznie,

Dnia 13 marca 2018 roku o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie Rady rodziców zwołane w drugim terminie w związku z brakiem 1/2 pełnego składu RR na poprzednim zebraniu i brakiem możliwości przegłosowania uchwał.

Przewodnicząca Racy Rodziców
Kinga Szulc

Zamieszczono: 8 marca 2018 r.


100% wpłat

Miło nam poinformować, że kolejne dwie klasy zdobyły bonus w kwocie 100 zł za 100% wpłatę składek na RR. Gratulujemy klasie: I b wychowawca Pani Wiktoria Szczepaniak i III e wychowawca Pani Małgorzata Skrzypek.

Kinga Szulc
Przewodnicząca Rady Rodziców
Zespołu Szkół Katolickich
im. św. Jana Pawła II w Śremie

Zamieszczono: 28 lutego 2018 r.


Zebranie Rady Rodziców

Witam Państwa,

Zapraszam reprezentantów trójek klasowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 6 marca 2018 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w świetlicy szkolnej. Serdecznie zapraszam.

Jednocześnie przypominam, że wszystkie protokoły z zebrań RR znajdują się na stronie KCEK w zakładce Rada Rodziców

Kinga Szulc
Przewodnicząca Rady Rodziców
Zespołu Szkół Katolickich
im. św. Jana Pawła II w Śremie

Zamieszczono: 28 lutego 2018 r.


Zebranie Rady Rodziców

Witam Państwa,

Zapraszam reprezentantów trójek klasowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 6 lutego 2018 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w świetlicy szkolnej.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Na spotkanie zaproszono Dyrekcję oraz przedstawiciela Jadalni Betania.
 3. Omówienie sprawozdania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 4. Zaplanowanie działań na Il semestr.
 5. Wnioski i uchwały.
 6. Wolne głosy.
 7. Zakończenie zebrania.

Pozdrawiam
Kinga Szulc
Przewodnicząca Rady

Zamieszczono: 31 stycznia 2018 r.


Podziękowanie

Rada Rodziców pragnie podziękować:

Pani Marzenie Jaworskiej za pomoc przy zakupie nagród.

Pani Aleksandrze Garstce za pomoc w zakupie czapek na Mikołajki.

Pani Małgorzacie Skrzypek, Pani Kindze Szulc i Panu Jarosławowi Cwojdzińskiemu za pomoc przy pakowaniu czapek Mikołajkowych dla poszczególnych klas.

 

Rada Rodziców dziękuje:

Marzenie Jaworskiej, Monice Kosiorowskiej, Katarzynie Czapp, Barbarze Kowalewskiej, Aleksandrze Garstce, Małgorzacie Skrzypek, Kindze Szulc, Arturowi Weinertowi, Grzegorzowi Terpiłowskiemu, Jarosławowi Cwojdzińskiemu za pomoc przy pakowaniu fantów przekazanych na bal karnawałowy.

Zamieszczono: 31 stycznia 2018 r.


100% wpłat

Rada Rodziców gratuluje klasie:

 1. I a  wychowawca Pani Izabela Kowalska
 2. I c   wychowawca Pani Agata Drymel
 3. II a   wychowawca Pani Dorota Sztompka
 4. III c   wychowawca Pani Krystyna Kaczmarek
 5. IV  b  wychowawca Pani Katarzyna Fabisiak
 6. II a LO wychowawca Pan Andrzej Tomaszewski

Za 100% wpłatę składek na RR i tym samym nagradza te klasy bonusem w kwocie 100 złotych. Jeszcze raz gratulujemy!

Zamieszczono: 31 stycznia 2018 r.


Spotkanie Rady Rodziców

Witam serdecznie Państwa,
Zapraszam reprezentantów trójek klasowych na spotkanie „Rady Rodziców Zespołu Szkół Katolickich w Śremie”, które odbędzie się w dniu: 16.01.2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej.

Agenda spotkania:
1. Podsumowanie wpływu składek na konto rady.
2. Wybór nowego składu Prezydium Rady Rodziców w osobie: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wolne wnioski.

Pozdrawiam
Prezydium Rady Rodziców

Zamieszczono: 15 stycznia 2018 r.


Spotkanie Rady Rodziców

Witam serdecznie Państwa,
Zapraszam reprezentantów trójek klasowych na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie „Rady Rodziców Zespołu Szkół Katolickich w Śremie”, które odbędzie się w dniu 05.12.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Agenda spotkania:

 1. Podsumowanie wpływu składek na konto rady.
 2. Przedstawienie działań na rzecz obsługi konkursów szkolnych.
 3. Zaplanowanie działań związanych z loterią fantową na balu karnawałowym.
 4. Wolne wnioski.

Pozdrawiam
Jarosław Cwojdziński
Przewodniczący Rady Rodziców
Zespół Szkół Katolickich w Śremie
tel. 601 333 373
e-mail: rada.rodzicow@kcek.pl

Zamieszczono: 29 listopada 2017 r.


Informacja dla nauczycieli dotycząca sposobu wnioskowania i wydawania nagród na konkursy szkolne

Zgodnie z przyjętym regulaminem Rady Rodziców nauczyciel odpowiedzialny za organizację konkursu, proszony jest o wypełnienie stosownego wniosku (dostępny w sekretariacie szkoły i u p. Małgorzaty Skrzypek) i złożenie u p. Małgorzaty w recepcji szkoły. Prosimy o podanie we wniosku dokładnej daty konkursu, liczbie nagród oraz wykaz klas, które biorą w nim udział. Termin zgłaszania wniosków to min. 1 miesiąc przed planowanym konkursem. Pozwoli nam to usprawnić prace Rady Rodziców.

Zamieszczono: 22 listopada 2017 r.


Informacja dotycząca wypłaty benefitu za 100% wpłaty składki na RR

Każda klasa, która uzyska 100% wpłat składek na Radę Rodziców otrzyma bonus o wysokości 100 zł do wykorzystania na cele własne. Skarbnicy klasowi proszeni są o składanie wniosków o wypłatę do Prezydium Rady Rodziców. Konieczne jest dołączenie do wniosku listy wpłat, oraz konieczność zaznaczenia na niej informacji, gdy płatność została dokonana w klasie rodzeństwa (w której klasie – do weryfikacji przez skarbnika RR). Warunkiem wypłaty bonusu, jest dokonanie 100% wpłaty do końca grudnia 2017 r. w pełnym wymiarze składek. Pełen wymiar składki w roku szkolnym 2017/2018 to 50 zł na ucznia. Składka jest płatna na 1 dziecko, jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo. Przez wpłatę rozumie się przelew na konto Rady Rodziców podane na stronie Rady Rodziców lub przekazanie pieniędzy w sekretariacie szkoły.

Zamieszczono: 22 listopada 2017 r.


Podziękowanie

Rada Rodziców pragnie podziękować:

Pani Kasi Czapp za ufundowanie słoiczków z miodem na Dzień Edukacji Narodowej,

Pani Oli Garstce za wynegocjowanie atrakcyjnej ceny na zakup butli z helem na Dzień Patrona,

Pani Oli Garstce za pomoc w doposażeniu Pracowni Szycia w materiały krawieckie,

Pani Karinie Wojciechowskiej za pomoc w doposażeniu Pracowni Szycia w materiały krawieckie,

Pani Oli Garstce za zaangażowaniei pomoc w wyszukiwaniu nagród na konkursy szkolne,

Pracownikom szkoły: Pani Natalii Dyzmańskiej, Pani Magdzie Kapitaniak, Pani Małgosi Skrzypek oraz rodzicom: Pani Oli Garstce, Pani Kordus, Pani Szymańskiej, Pani Włodarczak, Pani Kindze Szulc, Panu Jarosławowi Cwojdzińskiemu za pomoc przy napełnianiu balonów helem z okazji Dnia Patrona.

Zamieszczono: 22 listopada 2017 r.


Spotkanie „Rady Rodziców Zespołu Szkół Katolickich w Śremie”

Witam serdecznie Państwa,
Zapraszam reprezentantów trójek klasowych na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie „Rady Rodziców Zespołu Szkół Katolickich w Śremie”, które odbędzie się w dniu 07.10.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Agenda spotkania:
1. Spotkanie z nauczycielami uczącymi języków obcych.
2. Zaplanowanie działań na I semestr.
3. Akceptacja budżetu rady.

Pozdrawiam
Jarosław Cwojdziński
Przewodniczący Rady Rodziców
Zespół Szkół Katolickich w Śremie
tel. 601 333 373
e-mail: rada.rodzicow@kcek.pl

Zamieszczono: 6 listopada 2017 r.


Prezydium Rady Rodziców

Witam serdecznie Państwa,
W dniu 26.09.2017r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców na którym dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Katolickich w Śremie.

Aktualny skład Prezydium:

 • Przewodniczący Rady Rodziców: Jarosław Cwojdziński
  kontakt: tel. 601 333 373, e-mail: rada.rodzicow@kcek.pl
 • Zastępca Przewodniczącego: Kinga Szulc
 • Skarbnik: Grzegorz Terpiłowski
 • Sekretarz: Andrzej Ławniczak

Serdecznie dziękujemy poprzednim członkom za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej społeczności. Nowym członkom gratulujemy wyboru.

Pozdrawiam
Jarosław Cwojdziński
Przewodniczący Rady Rodziców
Zespół Szkół Katolickich w Śremie
tel. 601 333 373
e-mail: rada.rodzicow@kcek.pl

Zamieszczono: 28 września 2017 r.


Spotkanie Rady Rodziców

Dzień dobry,
Zapraszam reprezentantów trójek klasowych na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie „Rady Rodziców Zespołu Szkół Katolickich w Śremie”, które odbędzie się w dniu: 03.10.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt email j.cwojdzinski@arir.pl lub telefoniczny tel. 601 333 373.

Pozdrawiam
Jarosław Cwojdziński
Przewodniczący Rady Rodziców
Zespół Szkół Katolickich w Śremie

Zamieszczono: 27 września 2017 r.


Spotkanie Rady Rodziców

Zapraszam reprezentantów trójek klasowych na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie „Rady Rodziców Zespołu Szkól Katolickich w Śremie”, które odbędzie się w dniu:
26.09.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt email j.cwojdzinski@arir.pl lub telefoniczny tel. 601 333 373.

Pozdrawiam
Jarosław Cwojdziński
Przewodniczący Rady Rodziców
Zespół Szkół Katolickich w Śremie

Zamieszczono: 20 września 2017 r.

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw