Środa, 27 maja 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > Świetlica szkolna > Konkursy >

Konkurs - „Taka zakładkę chciałbym mieć - najpiękniejsza zakładka do książki”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Organizator: Biblioteka i Świetlica szkolna

Regulamin:
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej.
2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie podczas zajęć w Świetlicy szkolnej
3. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w następujących technikach:

 • malarstwo (akwarele, farby plakatowe),
 • rysunek,
 • kolaż (techniki mieszane, płaskie),
 • wydzieranka.


4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 • zgodnością z tematem,
 • estetyką wykonania,
 • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.

6. Ostateczny termin składania prac to 30.09.2014 r. (p. Małgorzata Grzelczyk/Świetlica szkolna).
7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w Bibliotece szkolnej.

Zamieszczono: 10 września 2014 r.

Wsparcie i współpraca