Czwartek, 9 lipca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > Świetlica szkolna >

Zgłoszenie dziecka do Świetlicy

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w wyznaczonym przez szkołę terminie, prawidłowo i kompletnie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać u wychowawcy świetlicy, w recepcji szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

Karta zgłoszenia

Wsparcie i współpraca